Logo VRC 2008.jpg
Logo VRC 2008.jpg
Adiabatic Gascooler.jpg
Multi-Ejector.jpg
Trigeneration.jpg
Kuipershaven 127, 3311 AM Dordrecht, Nederland

Post: Kuipershaven 127, 3311 AM Dordrecht, Nederland
KvK: 23091095

Categoriën

Type bedrijf: Adviesbureau

P.W. Vlaskamp B.V. Refrigeration Consultancy is NVKL-lid

P.W. Vlaskamp B.V. Refrigeration Consultancy

Onze doelstelling
Het ontwerpen van moderne koudetechnische installaties en beheersbare besturingssystemen in samenwerking met producenten, installateurs en eindgebruikers, onder de pragmatische voorwaarden: Simpel – Doeltreffend – Betaalbaar – Bedrijfszeker.

Bij deze ontwikkelingen lopen functionaliteit, energieverbruik, milieuaspecten, regelgeving en subsidiemogelijkheden als rode draad door het ontwerp. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze een degelijke koudetechnische installatie te bouwen die, voldoet aan de hedendaagse eisen, servicevriendelijk is en indien gewenst, middels computerbesturing binnen en/of buiten het bedrijf beheerd kan worden.

Gebruik van natuurlijke koudemiddelen NH3 en CO2, regelgevingen waaronder NEN EN 378, PED, NPR-7600/7601, EU F-Gas II, PGS 13 (ex-CPR13-II), Regeling externe veiligheid inrichtingen, RLK ’99 & 2006, Machinerichtlijn, HACCP en subsidies zoals Energie-Investerings-Aftrek [EIA], Milieu-Investerings-Aftrek/Afschrijving [MIA/VAMIL], zijn actuele zaken die bij het ontwerpen van een installatie getoetst worden op haalbaarheid en nuttige toepassing.

Bedrijfsprofiel
Als koudetechnisch specialist zijn wij verbonden aan de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling [NVKL], de representatieve brancheorganisatie van 600 bedrijven in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning, alsmede aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude [KNVvK], de technisch-wetenschappelijke vereniging (opgericht in 1908) die zich bezig houdt met het verspreiden van kennis op het gebied van de opwekking en toepassing van koude.