Activiteitenbesluit (Natuurlijke koudemiddelen)

Activiteitenbesluit (Natuurlijke koudemiddelen) 2018-01-17T10:35:19+00:00

Natuurlijke koudemiddelen

Het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM) – in de volksmond ook wel  ‘activiteitenbesluit’ genoemd – is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De regel is een uitwerking van de wet Milieubeheer, waarin meer gedetailleerd wordt geregeld waaraan geval koelinstallaties moeten voldoen.

Wat houdt het Activiteitenbesluit in?

Het Activiteitenbesluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater. Binnen de koeltechnische sector geldt voor installaties die zijn gevuld met natuurlijke koudemiddelen (Ammoniak, Kooldioxide en Koolwaterstoffen) een wettelijk verplichte jaarlijkse inspectie op veiligheid. Deze inspectie dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd persoon. Waaraan deze inspectie en de gecertificeerde persoon moeten voldoen is vastgelegd in de PGS13 (ammoniak), de NPR7601 (kooldioxide) en de NPR7600 (koolwaterstoffen).

Voor wat betreft de toepassing van koolwaterstoffen en andere (mild) brandbare koudemiddelen zijn er Europese richtlijnen voor explosieveiligheid. Deze richtlijnen vormen de basis van de NPR7600.

Wetgeving

NVKL Infoblad Natuurlijke Koudemiddelen
NVKL Infoblad Natuurlijke Koudemiddelen
NVKL-Infoblad-Natuurlijke-koudemiddelen.pdf
0.8 MiB
537 Downloads
Details
  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

De NPR7600 (koolwaterstoffen) en NPR7601 (CO2) zijn met korting te bestellen bij de NVKL, info@nvkl.nl.

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.