Activiteitenbesluit (Natuurlijke koudemiddelen)

Natuurlijke koudemiddelen

Het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM) in de volksmond “activiteitenbesluit” genoemd is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en is een uitwerking van de wet Milieubeheer waarin meer gedetailleerd wordt geregeld waaraan zogenaamde “inrichtingen” (in ons geval koelinstallaties) moeten voldoen.

Het Activiteitenbesluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater.

Binnen de koeltechnische sector geldt voor installaties die zijn gevuld met natuurlijke koudemiddelen (Ammoniak, Kooldioxide en Koolwaterstoffen) een wettelijk verplichte jaarlijkse inspectie op veiligheid. Deze inspectie dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd persoon. Waaraan deze inspectie en de gecertificeerde persoon moeten voldoen is vastgelegd in de PGS13 (ammoniak), de NPR7601 (kooldioxide) en de NPR7600 (koolwaterstoffen).

Voor wat betreft de toepassing van koolwaterstoffen en andere (mild) brandbare koudemiddelen zijn er Europese richtlijnen voor explosieveiligheid. Deze richtlijnen vormen de basis van de NPR7600.

Wetgeving

Infoblad (voor eindgebruikers)

NVKL Infoblad Natuurlijke Koudemiddelen
NVKL Infoblad Natuurlijke Koudemiddelen
NVKL-Infoblad-Natuurlijke-koudemiddelen.pdf
0.8 MiB
421 Downloads
Details

Informatievideo

Op deze pagina vindt u een informatievideo. Deze video kunt u ook gebruiken om uw klanten te informeren over de wetgeving rondom natuurlijke koudemiddelen.

Factsheet (voor leden)

Richtlijnen

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

De NPR7600 (koolwaterstoffen) en NPR7601 (CO2) zijn met korting te bestellen bij de NVKL, info@nvkl.nl.

Veelgestelde vragen
Vind een opleiding
Vind een gecertificeerd bedrijf