Toolbox meetings

Artikel 8 van de Arbowet verplicht werkgevers om werknemers te informeren en instrueren over veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s. Toolbox meetings zijn een effectieve manier om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Toolbox meetings zijn korte, interactieve bijeenkomsten waarin veiligheidskwesties worden besproken, risico’s worden geïdentificeerd en veilige werkmethoden worden benadrukt. Tijdens de meetings kunnen werknemers informatie en kennis delen over specifieke taken, procedures, nieuwe regelgeving en ervaringen. Dit helpt om iedereen op de hoogte te houden van relevante informatie.

Arboadviseur

NVKL stelt een Arboadviseur beschikbaar om toolbox meetings te verzorgen bij jouw bedrijf. Deze Arboadviseur is deskundig op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek. In overleg met jou zal de Arboadviseur een toolbox meeting verzorgen over een door jou gekozen onderwerp, bijvoorbeeld veilig werken op hoogte of het uitvoeren van werkplaatsinspecties.

Kosteloos voor NVKL-leden

Na de eerste toolbox meeting zal de Arboadviseur je ondersteunen bij het zelfstandig organiseren en uitvoeren van verdere toolbox meetings binnen jouw bedrijf. De toolbox meetings zijn kosteloos voor NVKL-leden die aangesloten zijn bij WIJ Techniek. Voor overige leden geldt een gereduceerd tarief.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de toolbox meetings?

 • Technische veiligheid

  Veilig ontwerpen en installeren van technische installaties, zodat de veiligheid van de eindgebruiker gewaarborgd is.

  • Veilig werken op hoogte
  • Elektrische veiligheid
  • Veilig onderhoud van installaties
 • Werknemersveiligheid

  Ondersteunen van medewerkers om veilig te kunnen werken door middel van instructies, training en juiste beschermingsmiddelen.

  • Tillen en transporteren
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Veilig gereedschap en materieel
 • Bedrijfsprocedures

  Bespreken van bedrijfsprocedures en protocollen om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te waarborgen.

  • Werkplaatsinspecties
  • Melden van incidenten
  • Bedrijfsnoodplannen

Voordelen van toolbox meetings

Wettelijke naleving

Door toolbox meetings te organiseren, voldoe je aan de wettelijke verplichting om werknemers te informeren en instrueren over veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s.

Veilige werkomgeving

De bijeenkomsten dragen bij aan een veiliger werkklimaat, waardoor de kans op ongevallen en incidenten wordt verminderd. Werknemers voelen zich beter ondersteund en geïnformeerd.

Continue verbeteringen

Door regelmatig toolbox meetings te houden, creëer je een cultuur van continue verbetering op het gebied van veiligheid en gezondheid. Medewerkers worden gestimuleerd om mee te denken en bij te dragen.

Wil je meer weten over arbozaken? Neem dan contact met ons op.

Miranda Groot Zwaaftink

Projectmanager Wetgeving & Innovatie

0657661757
miranda.groot@nvkl.nl

? Hulp nodig?