STEK

De Stichting Emissiepreventie Koudetechniek, beter bekend als STEK, werkt sinds 1992 aan het stimuleren van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koel-, klimaat- en warmtepompsector. Een belangrijk speerpunt daarbij is het terugdringen van emissies in de koudetechniek naar aanleiding van veranderde wet- en regelgeving (BRL 100) op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Het werk van STEK kent drie pijlers:

  • bedrijfscertificaten
  • persoonscertificering
  • kennisoverdracht

Complementaire samenwerking

Tijdens de VSK-beurs in februari 2024 sloegen STEK en NVKL de handen ineen in een complementaire samenwerking om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid binnen de Nederlandse koude- en klimaatsector op niveau te houden en daar waar mogelijk te verhogen. Historisch gezien hebben beide organisaties een cruciale rol gespeeld als hoeders van deze normen in de sector.

Beide organisaties zien in de sector een trend naar drempelverlagende maatregelen op het gebied van normen en richtlijnen, certificeringseisen en scholing. Ze erkennen onomstotelijk dat het waarborgen van een minimum kwaliteitsniveau cruciaal is voor de sector, met het oog op kwaliteit, veiligheid, faalkostenreductie en duurzaamheidsambities. De samenwerking versterkt deze doelstelling en brengt de sector op één lijn over belangenbehartiging, dienstverlening, kennisontwikkeling en certificering.

? Hulp nodig?