Opleiden warmtepompmonteurs

We staan in Nederland voor een grote uitdaging op het gebied van verduurzaming. Ruim 8 miljoen gebouwen en woningen die vandaag de dag nog worden gevoed met aardgas moeten de komende jaren worden getransformeerd. Duurzame energie voor verwarming en warm water komt daarvoor in de plaats. De warmtepomp lijkt het beste alternatief, maar dat is toch even iets anders dan de vertrouwde gasketel. Een totaal andere installatie vergt nieuwe kennis en kunde! NVKL heeft meegetekend met de ‘green deal’. In deze deal (2018) spraken de installatiebranche en de overheid af om de komende vijf jaar, 6.000 monteurs op te leiden die hybride warmtepompen kunnen plaatsen en onderhouden. Om dit te kunnen realiseren zijn er door het hele land verschillende opleidingsplaatsen ontwikkeld om warmtepompmonteurs op te leiden.

Opleidingen

Als je warmtepompmonteur wil worden kun je het beste leren van de meest ervaren vakmannen. Het is het vak van de toekomst, dus kom in actie! Opleidingscentrum GO˚ biedt diverse opleidingen aan om te leren werken met warmtepompen. Zo helpen zij het kennisniveau van de monteurs te verhogen door kennis zowel theoretisch, maar vooral praktisch bij te spijkeren. Je kunt ook terecht bij ROVCInstallatiewerk en Alfa college.

Trainingen

Ga naar Opleidingscentrum GO° voor alle trainingen op het gebied van warmtepompen. Doordat de warmtepomp gebaseerd is op koeltechniek, is dit ook de aangewezen plek om een warmtepomptraining te volgen. GO° is ook een examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd op dezelfde systemen als waarin de trainingen worden gegeven.

Naar het Opleidingscentrum

Je installatiebedrijf klaarstomen voor de warmtepomp

Je bent niet de enige installateur die door de bomen het bos niet meer ziet in warmtepompland. Je wilt je klaarstomen voor de toekomst, maar weet niet hoe. Als je als installatiebedrijf lid wordt bij NVKL bieden we overzicht op het gebied van alle koeltechnische wetgeving, techniek en innovatie die van toepassing is op warmtepompen. Bekijk hier welke specifieke producten en diensten we bieden voor warmtepompinstallateurs:

Naar warmtepompinstallateurs

 

Wettelijk verplicht voor monteurs

Monteurs die inbreken op een koudesysteem, de warmtepomp, krijgen te maken met (synthetische) koudemiddelen (de F-gassen), zij moeten daarom beschikken over een persoonscertificaat F-gassen. Dit certificaat is verplicht voor:

 • Het in bedrijfstellen van een complete warmtepompinstallatie;
 • Het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan het koudesysteem met synthetische koudemiddelen.
Zonder certificaat mag een monteur overigens wel aan de warmtepomp werken, maar geen koeltechnische handelingen uitvoeren.


Advies nodig?

Voor informatie over opleidingen op het gebied van warmtepompen kun je terecht bij Opleidingscentrum GO°: info@opleidingscentrum-go.nl of 088 020 6419.

Lees meer over warmtepompen

Vakmanschap warmtepomp

Volgens de norm is vakbekwaamheid voor het adviseren, ontwerpen, plaatsen/monteren inregelen, onderhouden en inspecteren van een warmtepomp essentieel voor het goed en veilig presteren van de installatie. Diverse brancheorganisaties hebben daarom een erkenningsregeling opgesteld die voldoet aan de geldende normen en eisen.

Zodra je aan de eisen van vakbekwaamheid voldoet, word je opgenomen in het Vakpaspoort van het Centraal Register Techniek (CRT). Voldoe je aan alle eisen voor vakbekwaamheid, sta je geregistreerd én ben je in het bezit van de voorgeschreven gereedschappen? Dan kun je (onder voorwaarde) een erkenning voor erkend installatiebedrijf warmtepomp aanvragen.

Bij het vaststellen van je vakbekwaamheid kun je verschillende profielen kiezen zodat dit altijd aansluit op je huidige werkzaamheden.

Geregistreerd vakmanschap

Geregistreerd Vakmanschap is belangrijk, omdat dit laat zien dat de vaardigheden voor een goed aangelegde en veilige installatie aantoonbaar zijn vastgesteld. Opdrachtgevers kunnen naar een Bewijs van Vakmanschap vragen. Geregistreerd Vakmanschap is daarvoor een belangrijk en herkenbaar kwaliteitslabel voor registratie in het CRT en Vakpaspoort.

De opleidingen worden door deze marktpartijen verzorgd. Aansluitend op het opleidingsprogramma wordt door geaccrediteerde examenpartijen de theorietoets en het praktijkexamen afgenomen. Wanneer beide examens positief zijn afgerond, ontvangt de kandidaat het Bewijs van Vakmanschap, welke wordt geregistreerd in je persoonlijke Vakpaspoort.

Bij het positief afronden van het examenprogramma, ontvangt de installatiemonteur het persoonlijke digitale Bewijs van Vakmanschap in zijn of haar Vakpaspoort. Klik hier om direct aan de slag te gaan. Of raadpleeg eerst de veelgestelde vragen.

Bekijk ook onze veelgestelde vragen over warmtepompen

 • Hoe zorg ik voor een optimaal werkende installatie?

 • Hoe werkt een centraal warmtepompsysteem voor bedrijfspanden en kantoren?

 • Wat moet ik weten over koudemiddelen?

  Een warmtepomp bestaat uit een circuit waarin koudemiddel circuleert.  Een koudemiddel zal bij lage temperaturen en drukken “koken”, waardoor het verdampt bij hoge temperaturen en drukken, zal het koudemiddel condenseren zodat er vloeistof ontstaat. Elk koudemiddel heeft zijn eigenschappen.

  Het optimale koudemiddel zorgt niet alleen voor de hoogst mogelijke efficiëntie en het gewenste temperatuurbereik, maar moet ook voldoen aan huidige én toekomstige regelgeving rond brandveiligheid, giftigheid en wettelijke milieueisen onder meer betreffend de bijdrage aan de global warming en het aantasten van de ozonlaag.

  Koudemiddelen zijn op hoofdlijnen ingedeeld in synthetische en natuurlijke koudemiddelen. Synthetische koudemiddelen zijn stoffen die van nature niet voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden.  Synthetische koudemiddelen zijn (AHFK’s en HFO’s. Deze kunnen een negatief effect hebben als ze in het klimaat terecht komen. Natuurlijke koudemiddelen komen ook van nature voor in het milieu, zoals:

  • Water (R718)
  • CO2 (R744)
  • NH3 (Ammoniak) (R717)
  • Koolwaterstoffen, zoals ethaan (R170), propaan (R290), propeen (R1270), butaan (R600), isobutaan (R600a)

  Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager broeikaseffect (Global Warming Potential [GWP]) als deze in het milieu terecht komen. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. Vanuit veiligheidsperspectief zitten er ook nadelen aan de natuurlijke koudemiddelen. Zo is ammoniak erg gevaarlijk voor de mens bij inademing en zijn de koolwaterstoffen, zoals propaan en butaan, erg explosief.

  Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Eén van de belangrijkste maatregelen van de F-gassenverordening is een geleidelijke terug fasering van het op de markt brengen van HFK’s, de zogenaamde quotumregeling. Het op de markt brengen van HFK’s wordt teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Hierdoor worden juist koudemiddelen met een hoog GWP erg duur, omdat ze veel quotum vereisen en er steeds minder volume beschikbaar is.

  Bij natuurlijke koudemiddelen vindt geen uitfasering plaats. Op termijn is het daardoor onrendabel om volledig afhankelijk te zijn van traditionele koudemiddelen. Denk dus goed na voordat u een “goedkoop” warmtepomp systeem aanschaft met een HFK-koudemiddel met een hoog GWP. Dit is allang geen verstandige en verantwoorde keuze meer.

  Er komt een nieuwe generatie koudemiddelen, zoals HFO’s met juist een hele lage GWP, soms lager dan 1 en hiermee dus zelfs lager dan CO2 zelf.

  Bekijk ook onze ‘Warmtepompen | Wat moet ik weten over koudemiddelen?‘ video.

 • Welk warmtepompsysteem past het best bij nieuwbouw?

  Het lage temperatuur warmteafgiftesysteem stelt hogere eisen aan de bouwkundige uitvoering. Denk aan goede isolatie (spouwmuur-, dak-, vloerisolatie toepassen van kierafdichting en het vermijden van koudebruggen (verbinding in de constructie waarbij kou van buiten naar binnen wordt geleid). Het is van belang dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat en isolatie beperkt de warmtebehoefte.  De warmtepomp kan dan aan de wensen van de gebruiker voldoen en het systeem wordt ook niet te groot. In alle gevallen leiden onvolkomenheden tot een hoger energiegebruik, hogere kosten en minder comfort.

  Bij renovatieprojecten in de bestaande bouw zijn genoemde bouwkundige aanpassingen een eerste stap die zou moeten worden genomen. Vanwege de hoge kosten blijft dit meestal achterwege. In de praktijk wordt dan gekozen voor een warmtepomp ondersteund met een Hr-ketel (hybride). De Hr-ketel voorziet dan in de piekvraag.

  Een lucht/water warmtepomp is voor een bestaande woning de makkelijkste oplossing, omdat deze een ‘losse’ buitenunit heeft, die op een dak, gevel of in de tuin geplaatst kan worden.

  Een bodem/water warmtepomp is lastiger voor een bestaande woning, omdat er een bron in de bodem aangebracht moet worden.

  Bekijk ook onze ‘Warmtepompen | Welk warmtepompsysteem past het best bij nieuwbouw?‘ video.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp?

  Voordelen

  • Geen radiatoren of units in huis
  • Geen geluid
  • Constante temperatuur

  Nadeel

  • Bij verbouwing moet het afgifte en distributiesysteem aangepast worden (bijvoorbeeld vloerverwarming i.p.v. radiatoren).
 • Bevat een warmtepomp koudemiddel?

  Ja, een warmtepomp bevat koudemiddel en kan dus ook HFK’s bevatten (niet te verwarren met CFK’s!). Vanuit de overheid is het gebruik van HFK’s aan banden gelegd, omdat dit broeikasgassen zijn. Het is daarom belangrijk om bij aanschaf van een warmtepomp navraag te doen naar de toekomstige leveringszekerheid van het koudemiddel in geval van lekkage of ander onderhoud. Echter, steeds meer warmtepompfabrikanten zullen de overstap gaan maken naar andere koudemiddelen dan HFK’s.

 • Werkt een warmtepomp ook in de winter?

  Zelfs onder het vriespunt heeft buitenlucht nog steeds energie. Lucht van -10°C is relatief koud, maar staat in contact met een veel kouder medium wel warmte af. Let wel: het rendement van een warmtepomp is sterk afhankelijk van het temperatuurniveau waarop de restwarmte beschikbaar is. Zodra hoge temperaturen gewenst zijn, zal de restwarmtebron ook een relatief hoge temperatuur moeten hebben om een acceptabel rendement te realiseren.

 • Wat is het verschil tussen een warmtepomp en een CV-ketel?

  Een warmtepomp is een wezenlijk ander apparaat dan een cv-ketel, daarom kan een warmtepomp nooit 1 op 1 een vervanging van een cv-ketel zijn. De keuze voor een warmtepomp vereist aanpassingen aan leidingen en radiatoren en een goede isolatie van de woning. Als de woning niet of slecht geïsoleerd is dan zal de warmtepomp te hard moeten werken en is het rendement niet gunstig.

  Het grootste verschil tussen een cv-ketel en een warmtepomp is dat de eerste continu warmte kan afgeven (ongeacht de omgevingstemperatuur) want de warmte wordt opgewekt door het verbranden van gas.

  De warmtepomp is voor zijn warmteafgifte volledig afhankelijk van de aan de verdamper aangeboden en door de verdamping opgenomen warmte. Daalt de hoeveelheid warmte in de bron (bijv. buitenlucht), dan heeft dit direct gevolgen voor de warmte die de warmtepomp kan afstaan.  Bij lage buitentemperaturen kan de warmtepomp niet de gewenste warmte kan leveren.  In het ontwerp  van de installatie moet hier rekening mee gehouden worden. Door het toepassen van een buffervat kan dit opgelost worden.

  Daarbij werkt een warmtepomp op lagere temperaturen, systemen met een Cv-ketel zijn ontworpen op een temperatuurtraject van -90o C. Voor de meeste koudemiddelen in de warmtepompen zijn deze temperaturen niet haalbaar.   Dat betekent dat om dezelfde hoeveelheid warmte in het gebouw te kunnen brengen dat er met grotere waterhoeveelheden en daarom grotere leidingdiameters en grotere radiatoren (laagtemperatuur) gewerkt moeten worden of met alternatieve afgiftesystemen als vloer- en wandverwarming.

  Bekijk ook onze ‘Warmtepompen | Wat is het verschil tussen een CV-ketel en een warmtepomp?‘ video.

 • Welke soorten warmtepompen zijn er?

  Warmtepompen zijn in verschillende uitvoeringen te verkrijgen. We richten ons nu op een volledig elektrische warmtepomp. Daarnaast wordt er in de praktijk ook gesproken over een hybride warmtepomp. Deze werkt samen met een cv-ketel de warmtepomp zorgt op de meeste dagen voor de warmte in het gebouw, de cv-ketel springt alleen bij als het erg koud is (dit is beperkt door de buitentemperatuur de meeste schakelen de warmtepomp uit bij buitentemperaturen lager dan bv 0°C) en zorgt voor je warm tapwater (de combinatie tapwater is afhankelijk van het fabricaat en de wens van de klant).

  Er zijn 5 varianten, deze varianten zijn onderverdeeld naar de manier waaruit de warmte wordt opgenomen (eerste deel in de naam) en op de wijze waarop de warmte het gebouw wordt ingebracht (tweede deel):

  • Lucht-lucht-warmtepompen: een lucht-lucht warmtepomp bestaat uit een binnen- en een buitenunit. De buitenunit is de verdamper en trekt de lucht aan met behulp van een ventilator. Deze lucht wordt over de verdamper gevoerd, door het temperatuurverschil verdamper/ overstromende lucht wordt warmte uit de lucht opgenomen. De binnen unit is de condensor en verspreidt de warme lucht dan over de ruimte.
  • Lucht-water-warmtepompen: een lucht-water warmtepomp is een warmtepompsysteem die evenals bij de lucht – lucht warmtepomp de buitenlucht als bron gebruikt . Een lucht-water warmtepomp kan bestaan uit een binnen- en buitenunit en hierbij is de werking gelijk aan de lucht-lucht-warmtepomp echter wordt de energie afgegeven aan water om hiermee het huis en het tapwater te verwarmen. De lucht-water-warmtepomp kan ook bestaan uit 1 deel, waarbij de energie via waterleidingen het huis in gaan.
  • Bodem-water- warmtepompen: Dit is een warmtepomp die de aarde als bron gebruikt. De warmtepomp maakt hierbij gebruik van een zogenaamde ‘bodemwarmtewisselaar’ om de warmte uit de bodem te onttrekken. De bodemwarmtewisselaar komt in verschillende vormen voor, maar de basis is een gesloten buizensysteem met daarin water of ‘brine’. ‘Brine’ is een mengsel van water en een antivriesvloeistof (In veel gevallen glycol).
  • Water-water-warmtepomp: Deze variant haalt energie uit grondwater. Er wordt grondwater omhoog gepompt. Hier wordt warmte uit gewonnen en het afgekoelde grondwater wordt weer terug in de grond gepompt. De energie wordt gebruikt om het huis en tapwater te verwarmen. Een groot deel van de installatie bevindt zich dus onder de grond. Dit type bron wordt een open bron genoemd en is ook wel bekend als warmte en koudeopslag (WKO). De bron dient jaarlijks in balans te zijn.

  Bij een water – water warmtepomp kan in sommige gevallen ook afvalwater (restwarmte van de industrie of chemie) en oppervlaktewater worden toegepast de voorschriften voor het toepassen van deze bronnen zijn erg verschillend en afhankelijk van de plaats en de plaatselijke overheid.

  • Geothermische warmtepomp.

  De geothermische warmtepomp gebruikt warmte afkomstig van 500 meter of dieper is ontstaan in de kern van de aarde. Een bodemwarmtewisselaar komt echter niet diep genoeg om deze warmte op te halen, maar grondwater komt wel van nature zo diep voor. Om de aardwarmte te winnen, wordt daarom grondwater vanuit die diepte opgepompt. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt vanzelf weer op door de hitte uit de aardkern. In tegenstelling tot bodem-waterpompen is dit een open systeem.

 • Kunnen warmtepompen ook koelen?

  Eigenlijk is een warmtepomp niet de goede benaming. De ‘warmtepomp’ is een slim klimaatsysteem dat kan verwarmen, maar ook koelen. Een warmtepomp werkt volgens het koeltechnische principe en dat is een vak apart. De NVKL-installateurs gebruiken de koudetechniek al decennia lang om te koelen en te vriezen. In het geval van een warmtepomp wordt het koudetechnische principe omgedraaid, er wordt warmte uit de bron (lucht, maar dit kan ook water of bodem zijn) onttrokken en in de te verwarmen ruimte gebracht.

 • Wat is SPF?

  Voor een juiste vergelijking tussen de verschillende warmtepompsystemen wordt er best gekeken naar de SPF, dat staat voor Seasonal Performance Factor. Dit is het rendement tijdens het gehele stookseizoen.

 • Wat is COP?

  COP staat voor Coëfficiënt of Performance. Deze aanduiding geeft het rendement van een warmtepompsysteem weer. Een COP van 4, bijvoorbeeld, betekent dat het systeem 4kW aan energie levert voor iedere kW energie die erin gestopt wordt. Oftewel: het rendement is gelijk aan 400%. Warmtepompen moeten in Nederland voldoen aan een minimale COP van 4.

 • Welke subsidies zijn er?

  Tot 2021 geeft de overheid subsidie op warmtepompen om zo duurzame verwarming te stimuleren. De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geldt voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De hoogte van de subsidie voor warmtepompen ligt tussen de € 1.000,- en € 2.500,- en is afhankelijk voor welk merk/type pomp gekozen wordt. Informatie is terug te vinden op www.rvo.nl

  Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 70 kW en voldoet aan de gestelde rendementseisen.

  Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een product-kaart en technische documentatie.

  Bekijk ook onze ‘Warmtepompen | Welke subsidies zijn er?‘ video.

 • Welk type warmtepomp moet ik kiezen?

  Dit hangt af van de wensen van de gebruiker: welke warmtecapaciteit en warmte-intensiteit zijn gewenst. Zo is het voordeel van een grondgebonden systeem t.o.v. een luchtwarmtepomp dat je niet afhankelijk bent van het weer, doordat bodem- en aardwarmte een constante temperatuur hebben. Kies je hiervoor dan liggen de investeringskosten wel hoger dan van luchtwarmtepompen. Dit komt doordat er boringen, de aanleg van buizen en complexer onderhoud mee gepaard gaan. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van aspecten die de keuze zouden moeten bepalen.

 • Kan een warmtepomp gecombineerd worden met een CV-ketel?

  Die mogelijkheid bestaat inderdaad. In dat geval wordt er gesproken van een hybride warmtepomp. De besparing op gas is met zo’n systeem aanzienlijk, doordat de warmtepomp voor de meeste dagen zorgt voor verwarming en de cv-ketel alleen bijspringt als het erg koud is (en zorgt voor warm water).

 • Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?

  Vrijwel alle woningen zijn geschikt voor een warmtepompinstallatie. Er dient wel een goede isolatie aanwezig te zijn, evenals een verwarmingssysteem met een lage aanvoertemperatuur, zoals vloerverwarming. Bij een slechte isolatie moet de warmtepomp namelijk meer werk leveren om het warmteverlies weer aan te vullen. Dat betekent dat er meer elektrische energie nodig is, hetgeen verwarming via warmtepomp minder duurzaam en duurder maakt. Voor een hybride warmtepomp is het niet altijd noodzakelijk dat er lage temperatuurverwarming aanwezig is.

 • Wat is de relatie tussen koudetechniek en warmtepompen?

  Een koelmachine en een warmtepomp zijn in principe dezelfde apparaten; ze verplaatsen beide warmte van een lager naar een hoger temperatuurniveau. Het verschil zit hem echter in het doel van de apparaten. Men spreekt van een koelmachine als het doel van het apparaat is om te koelen, terwijl men spreekt van een warmtepomp als het doel is om te verwarmen. Voor situaties waarbij met één apparaat zowel wordt gekoeld als verwarmd, kan men dus in principe beide termen gebruiken.

? Hulp nodig?