Vanuit huis studeren

De thuisstudie monteur koudetechniek is ontwikkeld voor medewerkers van koeltechnische bedrijven die om verschillende redenen niet in staat zijn de reguliere mbo-opleiding te volgen. Het gaat hier om het niet in staat zijn van het volgen van de opleiding bij zowel Opleidingscentrum GO° als bij een van de ROC’s, maar wel de behoefte hebben aan belangrijke koeltechnische kennis.

Daarnaast is de cursus ook bedoeld voor diegene die geïnteresseerd is in koudetechniek, de kennis van deze techniek wil vergroten of een loopbaan in de koudetechniek overweegt.

De opleiding staat qua niveau gelijk aan de mbo-opleiding ‘Monteur Koudetechniek’ niveau 2 met daarbij een klein deel van niveau 3.

Direct aanmelden voor de thuisstudie

Hoe werkt het?

Een kandidaat, of de werkgever van een kandidaat kan zich aanmelden via de website van Opleidingscentrum GO°. Na betaling van (een deel) van de studiekosten ontvangt de kandidaat een inlogcode waarna het lesmateriaal digitaal beschikbaar wordt gesteld. Kandidaten die liever werken met een papieren werkboek kunnen deze aanvragen. De toetsen worden altijd digitaal aangeboden en ter beoordeling digitaal retour gestuurd.

Werkwijze

De kandidaat ontvangt informatie over de werkwijze, de manier van insturen van correctiewerk en over de wijze van toetsen en examineren. Na elke 5 hoofdstukken volgt er een toets over de afgelopen 5 hoofdstukken. Pas na het afsluiten van de toets met een voldoende, krijgt de kandidaat toegang tot de volgende 5 hoofdstukken. De gehele studie bestaat uit 30 hoofdstukken die door een gemiddeld student met voldoende inzet binnen één jaar kan worden afgerond. De studie leidt tot een branche-erkend diploma.

Praktijktrainingen

Regelmatig worden er praktijktrainingen georganiseerd waar de kandidaat de mogelijkheid krijgt om onder toezicht en met ondersteuning van ervaren instructeurs het geleerde in praktijk te brengen. Deelnemers aan de NVKL-thuisstudie monteur koudetechniek krijgen een uitnodiging voor deze trainingsdagen en kunnen zich dan aanmelden voor deelname. De kosten voor een dergelijke training zijn niet in de studiekosten opgenomen.

? Hulp nodig?