Het NVKL-beleid

Het beleid van NVKL wordt voor het grootste gedeelte gemaakt door de NVKL-projectgroepen. De projectgroepen zijn, binnen het door het NVKL-bestuur gegeven mandaat, zelfstandig. Ieder jaar legt een projectgroep haar beleid en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, vast in een projectbeschrijving.

Een projectgroep houdt beleidsmatig gezien voortdurend een vinger aan de pols. Nadat iedere projectgroep haar projectbeschrijving voor het nieuwe jaar heeft geformuleerd, worden deze in de jaarlijkse beleidsdiscussiemiddag gepresenteerd en bediscussieerd. Aan de hand van de projectbeschrijvingen en de algemene overkoepelende beleidsplannen stelt het bestuur het algemene NVKL-beleidsplan vast.

? Hulp nodig?