De projectgroepen van NVKL

Het beleid van NVKL wordt voor het grootste gedeelte gemaakt door de NVKL-projectgroepen. Elke projectgroep is samengesteld uit personen met voldoende kennis en ervaring met het aandachtsveld van de projectgroep en wordt ondersteund door minimaal één medewerker van het NVKL-bureau. Het bureau zorgt voor alle praktische ondersteuning van werkzaamheden en bewaking van processen.

Ook meedenken in een projectgroep van NVKL?

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over het beleid en de activiteiten van NVKL. Wil je deelnemen aan één van de projectgroepen of het bestuur, stuur een email naar info@nvkl.nl en wij nemen contact met je op.

Inhoud

  Projectgroep TVM

  De projectgroep TVM houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Techniek, Veiligheid en Milieu. Zij houdt de actuele ontwikkelingen van wetgeving in de gaten en levert input waar nodig. De projectgroep is goed vertegenwoordigd in diverse commissies, zowel Europees als nationaal.

  Projectgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt

  De projectgroep Onderwijs richt zich op het vergroten en up-to-date houden van de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een modern bedrijf in de koudetechniek en klimaatbeheersing. Hiertoe kan onderscheid worden gemaakt in vaktechnische en algemene bedrijfsondersteunende kennis, waarbij de aandacht primair gericht is op het vaktechnische aspect.

  Projectgroep KANS

  Projectgroep KANS is de denktank/adviseur van NVKL met vooral het vizier gericht op innovatie en kennisoverdracht. Onderliggend doel is het versterken van de bedrijfsvoering en/of verbeteren van de benodigde technische kennis om slimmer en beter te werken in de K&L-sector. Door meer kennis en innovatie wordt de installateur een betere concurrentiepositie geboden.

  Projectgroep Marketing, Communicatie & Events

  De projectgroep Marketing, Communicatie & Events wil zorg dragen voor innovatieve, effectieve en eenduidige communicatie naar de verschillende doelgroepen van NVKL. De stuurgroep bepaalt het communicatiebeleid van de vereniging en geeft de projectgroepen richtlijnen waarbinnen zij hun projecten kunnen uitvoeren.

  • Externe communicatie: communicatie naar eindgebruikers en stakeholders, zowel actief door het inzetten van diverse communicatiemiddelen als reactief door het ondersteunen en te woord staan van derden.
  • Interne communicatie: de informatiestroom naar leden en het betrekken van leden bij de vereniging.
  • Communicatierichtlijnen vereniging: het verbeteren van de eenduidigheid in communicatie door het bepalen van richtlijnen voor de projectgroepen en regelmatige afstemming tussen de stuurgroep en projectgroepen.
  • Op het gebied van Marketing houdt de projectgroep zich bezig met het verzamelen en analyseren van marktinformatie en het promoten van NVKL-leden in de eindgebruikerssectoren.

  Projectgroep Connect

  Voor managers en ondernemers (ongeacht de leeftijd!) is er NVKL Connect. NVKL Connect richt zich niet op de koudetechniek, maar juist op het versterken van vaardigheden en andere soorten thema’s. Jaarlijks worden er interactieve (ontbijt)sessies georganiseerd, afwisselend tussen verschillende thema’s. Ook hier vinden verdiepingssessies plaats. Interessante sprekers die aan het denken zetten en samen met collega’s binnen de branche aan de slag met een bepaald vraagstuk. Deelname aan NVKL Connect is inbegrepen in het NVKL-lidmaatschap; er zijn dus geen kosten aan verbonden. Benieuwd wanneer de volgende NVKL Connect sessie plaatsvindt? Bekijk de agenda.

  Daarnaast is invloed van NVKL op het koudetechnische onderwijs in Nederland houden en versterken een belangrijk speerpunt. Hiermee kunnen we de aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven versterken en een structurele bijdrage leveren aan de instroom van nieuwe gediplomeerde vakmensen. De projectgroep is ook actief in de promotie van het koudetechnische vak in Nederland, ter bevordering van de instroom op de koude- en klimaattechnische arbeidsmarkt.

  Ook meedenken in een projectgroep van NVKL?

  Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over het beleid en de activiteiten van NVKL. Wil je deelnemen aan één van de projectgroepen of het bestuur, stuur een email naar info@nvkl.nl en wij nemen contact met je op.

  ? Hulp nodig?