Inhoud

  Richtlijn drukapparatuur (PED)

  Sinds 19 juli 2016 is Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur volledig in werking. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 97/23/EG.

  De Richtlijn Drukapparatuur is omgezet naar de Nederlandse wetgeving middels het Warenwet Besluit Drukapparatuur 2016 (WBDA) en Warenwetregeling Drukapparatuur 2016. Dit besluit en deze regeling beschrijft de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de fabrikant, installateur, gebruiker, keuringsinstantie en het bevoegd gezag. Daarbij is er een duidelijk onderscheid tussen de nieuwbouw- en de gebruiksfase.

  Nieuwbouwfase

  Afhankelijk van de ontwerpdruk, de omvang van de installatie en de stofgroep van het in te sluiten koudemiddel, valt de installatie in één van de vijf gedefinieerde ‘veiligheidscategorieën’. Een onafhankelijke keuringsinstantie: EU-CBI houdt toezicht op het ontwerp, de fabricage en de eindcontrole van de betreffende installatie. De bemoeienis van de EU-CBI neemt toe, naarmate de installatie in een hogere categorie valt. Een fabrikant/installateur mag zelf kiezen door welke EU-CBI hij toezicht laat houden in de nieuwbouwfase. Installaties die volgens de eisen van de Richtlijn zijn ontworpen, vervaardigd en gekeurd, krijgen een CE-markering. Daarbij ontvangen zij een uniek identificatienummer van de EU-CBI die toezicht heeft gehouden bij ontwerp, fabricage en eindcontrole. Het gaat dan om installaties in de hogere categorieën, II tot en met IV.

  Gebruiksfase

  In de gebruiksfase zijn er voor de eigenaar verplichtingen voor keuring voor ingebruikneming van drukapparatuur, herkeuring van drukapparatuur en beoordeling van reparaties en wijzigingen van drukapparatuur.

  Nederlandse wetgeving

  •  Lijst aangewezen instellingen met werkvelden
  • Herkeuring drukapparatuur voorheen onder zorgplicht
  • Niet ingrijpende wijziging en ingrijpende wijziging aan drukapparatuur
  • NVKL infoblad PED-keuringen 2022
  • Warenwetbesluit drukapparatuur

  Europese wetgeving

  •  Overzicht geharmoniseerde normen onder PED september 2018
  • PED 2014-68-EU
  • PED 2014-68-EU (Engelstalige versie)

  Gratis downloads voor leden

  • Classificatielijst en sterkteberekeningen
  • Factsheet Richtlijn Drukapparatuur (PED)
  • NVKL gebruikershandleiding airco’s warmtepompen
  • NVKL werkinstructies stationaire koelinstallaties
  • Poster Stappenschema PED en tabellen WRDA
  • Risico analyse airco, warmtepomp R32
  • Samenstellen technisch constructiedossier
  • Voorbeeld kenplaten koelinstallatie

  PED-constructiedossier opbouwen?

  Daar helpt de DocuPED-app bij! Deze app kan door studenten en alle NVKL-leden gebruikt worden ter ondersteuning bij het realiseren van een PED-constructiedossier. In deze app zijn alle benodigde sterkteberekeningen opgenomen (aangeleverd door RBK Group). Nog geen login? Registreer je dan via onderstaande button. Let op: alleen toegankelijk voor NVKL-leden.

  Registreren  Inloggen

  Wil je meer weten over de PED? Neem dan contact met ons op.

  Miranda Groot Zwaaftink

  Projectmanager Wetgeving & Innovatie

  0657661757
  miranda.groot@nvkl.nl

  ? Hulp nodig?