Samenwerkingen

NVKL werkt als brancheorganisatie nauw samen met diverse ministeries om de belangen van de leden te behartigen. Door het aanvragen van subsidietrajecten, zoals de SLIM subsidie, kunnen leden optimaal profiteren van het NVKL-lidmaatschap en kan de branche zich optimaal voorbereiden op de koudemiddelentransitie en de daarbij komende certificering. 

SLIM-subsidieregeling

NVKL heeft met de samenwerkingspartners een samen slim subsidie aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze gehonoreerd gekregen voor het ontwikkelen van een nieuw programma voor koudemiddelen. Hiermee is de branche in staat om effectief en efficiënt de vakmensen de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen via fysieke en digitale leermiddelen. 

Dit betekent dat NVKL in de periode van het vierde kwartaal van 2023 tot en met medio 2025 met leden en samenwerkingspartners, opleiders en exameninstellingen gaan werken aan een online leerplatform voor koudemiddelen. 

Meer informatie

Herziening F-gassenverordening

Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) en ozonafbrekende stoffen (ODS) zijn door de mens veroorzaakte broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. De Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement hebben de afgelopen tijd onderhandeld over nieuwe regels om gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen strenger te controleren. Deze nieuwe verordening, de zogenoemde F-gassenverordening, is sinds 11 maart 2024 van kracht in alle EU-lidstaten.

Onder de beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken Rijkswaterstaat (RWS) en de directie Klimaat van EZK in nauwe samenwerking met NVKL aan de communicatie over het dossier gefluoreerde broeikasgassen (FGAS) en stoffen die de ozonlaag afbreken (ODS).

Lees verder

? Hulp nodig?