Korte inhoud van de opleiding

De opleiding post-hbo Koudetechniek wordt uitgevoerd door de Stichting ‘Post HBO Koudetechniek’. Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, UBF‐ACA, SOK en de docenten van de opleiding post-hbo Koudetechniek.

Binnen de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek, al deze zaken worden door deskundigen vanuit het veld behandeld. De cursus is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie kan getoetst worden aan een NH3/CO2‐praktijkopstelling waarna theorie en praktijk in één afstudeerproject samenkomen. Binnen de opleiding worden de theorievakken afgesloten met een tentamen. Nadat alle onderdelen met een positief resultaat zijn afgerond, behaalt de student het diploma post-hbo Koudetechniek. De opleiding is erkend door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Cijfers en startdata

De volgende startdatum van de opleiding is 17 maart 2025. De opleiding duurt 1,5 jaar. Start voorbereidende koppelcursus voor potentiële deelnemers met een mbo 4 vooropleiding: 23 september 2024.

Afgelopen jaren hadden we het volgende aantal deelnemers:

  • 2014 – 2015: 12 deelnemers
  • 2015 – 2016: 17 deelnemers
  • 2017 – 2018: 16 deelnemers
  • 2018 – 2019: 12 deelnemers
  • 2019 – 2020:  12 deelnemers
  • 2020 – 2022: 16 deelnemers
  • 2022 – 2023 21 deelnemers
  • 2023 – 2025: 16 deelnemers

Meer informatie

? Hulp nodig?