Juridische hulp

Je kunt bij ons terecht voor eerstelijns juridische hulp. Is je vraag niet gelijk te beantwoorden, dan kun je tegen voordelig tarief terecht bij FME, de koepelorganisatie waar NVKL bij aangesloten is. Je kunt je vragen stellen via de online helpdesk.

Juridisch advies op maat

Inhoud

  Gebruik van leveringsvoorwaarden

  Per 10 januari 2023 zijn er nieuwe NVKL leveringsvoorwaarden gedeponeerd. Het gebruik van de nieuwe leveringsvoorwaarden is niet verplicht, maar wij adviseren dit wel. Wij doen dit omdat in de door ons opgestelde leveringsvoorwaarden de meest recente belangrijke wetswijzigingen zijn opgenomen. Je kunt er ook voor kiezen om de leveringsvoorwaarden van je eigen bedrijf of een andere organisatie te gebruiken.

  De NVKL-leveringsvoorwaarden mogen alleen gebruikt worden door NVKL-leden. Ze zijn gratis digitaal beschikbaar, te vinden onder Downloads, en gedrukt per 100 stuks te bestellen in de webshop.

  Van toepassing verklaren

  Als NVKL-lid kun je gebruik maken van de leveringsvoorwaarden van NVKL. Om zeker te zijn dat de voorwaarden van toepassing zijn moet u een exemplaar van de voorwaarden als bijlage bij uw offertes en opdrachtbevestigingen meesturen, ongeacht of dat per e-mail of op papier gebeurt. Als u dat nog niet doet is het goed om daar een gewoonte van te maken. In de offerte en opdrachtbevestiging moet uitdrukkelijk naar de bijgevoegde voorwaarden worden verwezen.

  Daarvoor kan bij toepassing van de voorwaarden voor consumententransacties de volgende tekst worden gebruikt:

  Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten in opdracht van consumenten zijn van toepassing de NVKL-algemene voorwaarden voor consumententransacties, zoals uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 10 januari 2023 onder nummer 3/2023. Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

  Bij toepassing van de algemene voorwaarden voor zakelijke transacties kan de volgende tekst worden gebruikt:

  Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten in opdracht van beroeps- en bedrijfsmatige afnemers zijn van toepassing de Algemene verkoop-, leverings-, montage- en onderhoudsvoorwaarden NVKL , zoals uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 10 januari 2023 onder nummer 4/2023. Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

  Geschillenregeling zakelijk en particulier

  NVKL heeft twee geschillenregelingen: de geschillenregeling voor particulieren (airconditioning) en de geschillenregeling voor zakelijke transacties voor zowel koudetechniek als klimaatbeheersing. Als NVKL-lid ben je hier automatisch aan verbonden. Aan de zakelijke regeling ben je verbonden als je gebruikt maakt van de NVKL-leveringsvoorwaarden.

  Als NVKL-installateur kun je de geschillenregelingen gebruiken als marketinginstrument naar jouw klant. Het laat zien dat je voor kwaliteit en professionaliteit staat en niet bang bent voor onafhankelijke geschillenbemiddeling!

  Voor de zakelijke geschillencommissie geldt: “De in artikel 26 lid 2 van het reglement genoemde nakomingsgarantie bedraagt maximaal € 5.500 per bindend advies”

  Op deze pagina kun je onder het kopje downloads, de geschillenreglementen voor zowel zakelijk als particuliere klanten downloaden. Ook vind je een brochure die je kan helpen een eigen klachtenprocedure op te stellen.

  ? Hulp nodig?