Wet- en regelgeving

NVKL is de brancheorganisatie van leveranciers en installatiebedrijven met als specialisme klimaatbeheersing en koudetechniek. Misschien ben je een opdrachtgever voor onze leden of heb je zelf te maken met projecten waar op een of andere wijze koeltechniek een onderdeel is, bijvoorbeeld in een adviserende rol. NVKL informeert je graag over alle ontwikkelingen in de sector, zodat je zeker weet dat je helemaal op de hoogte bent en kunt werken volgens de actuele wet– en regelgeving.

Alle belangrijke wetgeving op een rij

Samenwerking met ILT

De F-gassenverordening speelt een belangrijke rol in de wereld van de koudetechniek. Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) houdt in Nederland toezicht op de naleving van de verplichtingen uit deze verordening. ILT heeft bijvoorbeeld meerdere malen partijen illegaal geïmporteerde F-gassen onderschept en ziet toe op naleving van de wetgeving rondom online verkoop en installatie van split-unit airco’s.

Onze leden hebben in veel gevallen dagelijks te maken met deze wetgeving en zorgen ervoor dat ze werken volgens de regels. Helaas zijn er ook bedrijven die zich minder van de regels aantrekken. Dit leidt tot een ongelijk en oneerlijk speelveld en frustreert de beperking van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Inhoud

  Stand van zaken

  NVKL overlegt regelmatig met ILT, onder meer om te spreken over hoe de naleving verloopt in Nederland en of aanpassingen wenselijk zijn. Zo behartigt NVKL de belangen van haar leden en neemt zij haar verantwoordelijkheid bij het tegengaan van klimaatverandering. Binnen de vakgroep broeikasgassen zijn de taken verdeeld over twee hoofdonderwerpen, elk met hun eigen focus en uitdagingen:

  (Illegale) handel in F-gassen

  • Het eerste onderwerp betreft de (illegale) handel in F-gassen. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met douaneautoriteiten om praktijken zoals illegale import en handel in illegale gasflessen tegen te gaan. Daarnaast vinden er ook inspecties plaats bij technische groothandels om te voorkomen dat voorgevulde apparatuur aan niet-gecertificeerde bedrijven wordt verkocht. Lees meer over de illegale handel in F-gassen in het rapport van Environmental Investigation Agency.

  Lekverliezen

  • Het tweede onderwerp is lekverliezen. Hierbij worden controles uitgevoerd op stationaire koelinstallaties bij landelijke ketens, waarbij informatie wordt opgevraagd bij gassenleveranciers en grote installateurs om koudemiddelregistraties te verkrijgen. Het niet hebben van de BRL100-certificering wordt aangepakt met behulp van een internet scrape tool en meldingen bij het meldpunt. Certificerende instellingen (CI’s) worden aangesproken om te zorgen voor een betere naleving van de vereisten uit de BRL100 zoals het bijhouden van logboeken. Installateurs die de BRL100 minder goed naleven, worden geïnspecteerd als gevolg van de controles bij landelijke ketens.

  Praktijkervaringen laten zien dat er nog veel uitdagingen zijn. Installateurs vertonen vaak slechte prestaties op het gebied van logboeken en lekkageregistratie, terwijl exploitanten soms onduidelijkheid ervaren over hun verplichtingen bij lekverliezen. Bijvoorbeeld bij het melden van lekkages bij de Omgevingsdiensten.

  Boetes

  De bestuurlijke strafbeschikkingen voor het niet naleven van de BRL-100 zijn momenteel € 1.200 voor kleine zzp’ers en € 2.400 voor grotere bedrijven. Deze boetebedragen worden echter regelmatig als te laag beschouwd en kunnen leiden tot calculerend gedrag. Om hierop in te spelen, overweegt de ILT maatwerk te leveren door een uitgebreid proces-verbaal op te maken waarin het financiële voordeel van het niet naleven van de regels wordt uiteengezet. Hierdoor kan een hogere boete worden opgelegd door het Openbaar Ministerie, afhankelijk van de situatie.

  Koudemiddelregistratie

  De ILT werkt samen met Omgevingsdiensten, zo is er de applicatie Inspectieview voor het delen van inspectieresultaten. Daarnaast wordt er gedacht over de ontwikkeling van een nationale database voor koudemiddelregistraties en/of logboeken op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  De herziening van de F-gassenverordening is een belangrijk aandachtspunt. De ILT ziet graag dat een vast format voor koudemiddelregistratie wordt opgenomen in de nieuwe versie van de BRL100.

  Ten slotte wijst René Bobeldijk op artikel 7 lid 4 van de nieuwe F-gassenverordening, waarin de verplichting voor een register wordt benadrukt. Hij merkt op dat deze verplichting nog niet breed wordt nageleefd in de markt. Volgens dit artikel moeten bedrijven die met gefluoreerde broeikasgassen voorgevulde apparatuur verkopen een register bijhouden van de verkochte apparatuur en van de gecertificeerde ondernemingen die de installatie hebben uitgevoerd. Deze gegevens moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat.

   

  Wil je meer weten over handhaving? Neem dan contact met ons op.

  Miranda Groot Zwaaftink

  Projectmanager Wetgeving & Innovatie

  0657661757
  miranda.groot@nvkl.nl

  ? Hulp nodig?