Wat is EPBD?

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (2018/844). Deze richtlijn omvat maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen. De EPBD is in Nederland geïmplementeerd middels de Regeling energieprestatie gebouwen.

Lees meer over EPBD

EPBD-A & EPBD-B

Een deskundige met een EPBD-A diploma mag alle handelingen uitvoeren voor een keuring van airconditioningsystemen met een totaal nominaal vermogen van 12-45 kW. Deze installaties mag hij/zij dus geheel zelfstandig keuren. Voor installaties groter dan 45 kW (> 70kW) mag de deskundige een deel van de handelingen niet geheel zelfstandig uitvoeren. Denk hierbij vooral aan praktische handelingen.

Keuringsverplichting

Per 10 maart 2020 geldt de keuringsverplichting, alleen nog voor systemen met een totaal nominaal vermogen > 70 kW.

 • Voor een EPBD airconditioningsystemen keuring > 70 kW mag een deskundige met een EPBD-A airconditioningsystemen diploma wel een groot aantal werkzaamheden verrichten, toch mag de EPBD-A gecertificeerde niet alle handelingen uitvoeren.
 • Een EPBD airconditioningsysteem keuring voor > 70 kW omvat namelijk veel meer kennis dan praktische handelingen dan een keuring voor systemen van 12-45 kW.
 • Ook een EPBD-B deskundige (diploma voor EPBD-B airconditioningsystemen) mag niet alle handelingen uitvoeren voor een EPBD airconditioning keuring.

Kortom: een volledige keuring van airconditioningsystemen > 70 kW mag alleen worden uitgevoerd door een EPBD-A airconditioningsystemen deskundige in samenwerking met een EPBD-B airconditioningsystemen deskundige of door een deskundige die in het bezit is van beide diploma’s.

Geldigheidsduur EPBD-diploma

Een EPBD-diploma is 5 jaar geldig. Deskundigen die in het bezit zijn van een diploma EPBD-A en EPBD-B airconditioningsystemen kunnen het diploma verlengen via een bijscholingsexamen. Let er wel op dat dit gebeurt voordat de geldigheidsduur van het diploma is verstreken. Je kunt hiervoor terecht bij exameninstelling STEK.

Herinstructie inclusief examen

Opleidingscentrum GOº biedt de mogelijkheid om in een dag de wettelijk verplichte herinstructie te volgen en het direct af te sluiten met een examen. Het EPBD-certificaat is dan weer vijf jaar geldig als het examen met goed gevolg wordt afgerond.

Naar het opleidingscentrum

Bekijk ook onze veelgestelde vragen over EPBD

 • Wat is de relatie tussen de EPBD, Ecodesign en Energylabeling?

  Bij het vaststellen van energieprestatie-eisen voor technische bouwsystemen dienen de lidstaten zoveel mogelijk gebruik te maken van geharmoniseerde instrumenten, zoals test- en berekeningsmethoden en energie-efficiëntieklassen volgens de Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign) en Richtlijn 2010/30/EU (Energylabeling). Het doel hiervan is om voor samenhang met aanverwante initiatieven te zorgen en potentiële marktfragmentatie zoveel mogelijk te beperken.

 • Wanneer geldt de aircokeuring?

  De verplichting tot aircokeuring geldt voor systemen vanaf 70 kW.

 • Wat houdt de aircokeuring in?

  De aircokeuring komt voort uit de Regeling Energieprestaties Gebouwen en verplicht dat gebouweigenaren eens in de 5 jaar hun airconditioningsysteem moeten laten keuren door een EPBD-deskundige. De keuring betreft zowel de opwekking als distributie en het afgiftesysteem.

 • Hoe is de EPBD in Nederland geïmplementeerd?

  De EPBD is een Europese richtlijn waarin maatregelen worden beschreven op het gebied van energiebesparing in gebouwen; het beschrijft wat er moet gebeuren. Hoe dit in Nederland moet gebeuren, wordt beschreven in de Regeling Energieprestaties Gebouwen en het Besluit Energieprestaties Gebouwen.

 • Waarop is de EPBD van toepassing?

  De EPBD stelt maatregelen voor om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Een speerpunt hiervan is het verbeteren van de energie-efficiëntie van technische bouwsystemen, zoals verwarmings- en airconditioningssystemen.

? Hulp nodig?