PED

Richtlijn Drukapparatuur (PED)

Per 19 juli 2016 is Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur volledig in werking. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 97/23/EG. De twee hoofddoelen van deze richtlijn zijn:

  • het harmoniseren van nationale wetgevingen met betrekking tot drukapparatuur zodat deze geen belemmering vormen voor vrij handelsverkeer;
  • veiligheid voor personen en omgeving door het stellen van minimale essentiële veiligheidseisen waaraan drukapparatuur moet voldoen. Dit betekent dat drukapparatuur zodanig moet worden ontworpen, vervaardigd, gecontroleerd en indien van toepassing uitgerust en geïnstalleerd, dat de veiligheid ervan gewaarborgd is.

De Richtlijn Drukapparatuur is omgezet naar de Nederlandse wetgeving middels het Warenwet Besluit Drukapparatuur 2016 (WBDA) en Warenwetregeling Drukapparatuur 2016. Dit Besluit en deze Regeling beschrijft de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de fabrikant/installateur, gebruiker, keuringsinstantie en het bevoegd gezag.

Wetgeving

Europese wetgeving

Factsheets (voor leden)

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

PED Webapplicatie ‘DocuPED’

Zoals aangekondigd tijdens de Kringbijeenkomst is nu de PED webapplicatie “DocuPED-app” beschikbaar voor NVKL-leden. In de afgelopen periode is er door de werkgroep PED hard gewerkt aan een update van het lesmateriaal voor de PED-cursus. Hierbij is ook de bekende DocuPED CD-rom omgezet naar een eigentijdse app.

Deze app kan door studenten en alle NVKL-leden worden gebruikt ter ondersteuning bij het realiseren van een PED-constructiedossier. In de app zijn alle benodigde sterkteberekeningen (aangeleverd door RBK group) opgenomen. Om de exclusiviteit voor de NVKL-leden te kunnen waarborgen zit de app maar ook de berekeningen achter een login.

Er is inmiddels een brief naar alle NVKL-leden gestuurd met inloggegevens voor de hoofdcontactpersoon die daarmee ook direct admin rechten binnen DocuPED heeft. In de gebruikershandleiding is te lezen hoe u medewerkers kunt autoriseren.

Gebruikershandleiding DocuPED

Producten

Gratis downloads (voor leden)

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
PED-producten in onze Webshop

Veelgestelde vragen
Vind een opleiding
Vind een gecertificeerd bedrijf