F-gassenverordening

F-gassenverordening 2017-12-18T14:42:30+00:00

f-gassenverordening (hfk’s)

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen.

Hoe kan ik voldoen aan de f-gassenverordening

Op deze pagina zijn de teksten van F-gassenverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -verordeningen te downloaden. Aanvullend op de F-gassenverordening zijn het besluit en regeling ‘gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen’ door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepubliceerd. Zij geven uitvoering aan artikel 10 van de F-gassenverordening en betreffen de certificering voor het werken met H(C)FK’s. Uitgebreide informatie over de wetgeving leest u in de NVKL-factsheets.

Wat is de BRL100?

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de maatlat waarlangs installatiebedrijven worden gelegd voor de f-gassenbedrijfscertificering. De certificeringsinstellingen zullen dus F-gassenaudits uitvoeren volgens de laatste versie van de BRL100 (versie 1.2). De eisen in de BRL100 zijn anders dan bij de oude F-gassenbedrijfscertificering. Het voorbereiden van de audits vergt dus meer aandacht. Om eenvoudiger aan de eisen van de BRL100 te voldoen heeft NVKL een aantal tools ontwikkeld, waaronder het BRL100 Handboek. Deze documenten zijn hiernaast te downloaden

Wetgeving

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.