F-gassenverordening

F-gassenverordening2019-06-18T17:52:36+02:00

f-gassenverordening (hfk’s)

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen.

Hoe kan ik voldoen aan de f-gassenverordening

Op deze pagina zijn de teksten van F-gassenverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -verordeningen te downloaden. Aanvullend op de F-gassenverordening zijn het besluit en regeling ‘gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen’ door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepubliceerd. Zij geven uitvoering aan artikel 10 van de F-gassenverordening en betreffen de certificering voor het werken met H(C)FK’s. Uitgebreide informatie over de wetgeving leest u in de NVKL-factsheets.

Wat is de BRL100?

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de maatlat waarlangs installatiebedrijven worden gelegd voor de f-gassenbedrijfscertificering. De certificeringsinstellingen zullen dus F-gassenaudits uitvoeren volgens de laatste versie van de BRL100 (versie 1.2). De eisen in de BRL100 zijn anders dan bij de oude F-gassenbedrijfscertificering. Het voorbereiden van de audits vergt dus meer aandacht. Om eenvoudiger aan de eisen van de BRL100 te voldoen heeft NVKL een aantal tools ontwikkeld, waaronder het BRL100 Handboek. Deze documenten zijn hiernaast te downloaden

Wetgeving

Veelgestelde vragen F-gassenverordening

Wat is het doel van de F-gassenverordening?2018-02-28T16:15:45+02:00

Het doel van de F-gassenverordening is om het gebruik van HFK- koudemiddelen terug te dringen, zo de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen en daarmee het milieu te beschermen.

Wat houdt productiebeperking (de quotaregeling) in?2018-02-28T16:12:16+02:00

Eén van de belangrijkste maatregelen van de F-gassenverordening is de productiebeperking, ook wel quotaregeling. In dit quotumsysteem krijgen producenten of importeurs quota toegewezen op basis van het gemiddelde van de door hun gerapporteerde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht in de periode 2009 tot en met 2012. Dit betreft niet het absolute aantal kg koudemiddel, maar het CO₂-equivalent hiervan. Zie de factsheet F-gassenverordening voor het terugfaseringschema.

Voorbeeld: 1 kg R134a komt overeen met 1,430 ton CO2-equivalent. Quota worden geregistreerd in een door de Europese Commissie beheert elektronisch register.

Hoe is de certificeringsplicht zoals omschreven in de F-gassenverordening in Nederland geregeld?2018-02-28T16:11:29+02:00

Het Besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen geven uitvoering aan de verplichte certificering van personen en bedrijven die handelingen verrichten aan installaties waarin F-gassen (HFK’s) of ozonlaagafbrekende stoffen (HCFK’s) zijn toegepast. De eisen die aan bedrijven en personen worden gesteld staan respectievelijk beschreven in de BRL100 (beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen) en de BRL200 (beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor personen).

Bekijk alle FAQ’s
(alleen voor leden)

Informatievideo’s BRL100

Bekijk alle BRL100 video’s
(alleen voor leden)

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.