Downloads

> CAO boekje (webshop)
> Handboek functie-indeling (webshop)
> Film NV Schade over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
> Premie en indexatie pensioen (alleen voor leden)

Downloads Personeelszaken

 • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Hulpmiddelen personeelsbeleid

NVKL biedt leden gratis hulpmiddelen aan op het gebied van personeelszaken en Personeelsbeleid. Deze formats/modellen bieden hulp bij het opstellen van arbeidscontracten, inzicht in het personeelsbestand, doen van tevredenheidsonderzoek en bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Hulpmiddelen personeelsbeleid (alleen leden)

 • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Functie en salarissen

De salarisschalen voor de sector Metaal & Techniek kunt u vinden in het CAO-boekje. De functieomschrijvingen staan in het Handboek Functie-indeling. Beide boekjes kunt u bestellen in de webshop.

Pensioenen

Het pensioenfonds voor metaal & techniek is PMT. PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 34.000 ondernemingen, waarin meer dan 400.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen.
Klik hier voor meer informatie over de premies en indexatie.

Pensioen fonds PMT

ZZP Pensioen van start

Klik hier voor meer informatie over ZZP Pensioen

Vanaf 15 januari 2015 kunnen zelfstandigen pensioen opbouwen met het ZZP Pensioen, een initiatief van PZO-ZZP, Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en Loyalis, onderdeel van APG. Hiervoor is een speciale lifecycle-belegging ontwikkeld. Dit lifecycle-fonds bestaat uit drie onderliggende deelfondsen

Flexibele pensioenregeling voor zelfstandigen
Zelfstandigen kunnen vanaf 15 januari 2015 op vrijwillige basis meedoen met een pensioenregeling, waarin de pensioenopbouw tot de pensioendatum en het uitkeringstraject zijn opgenomen. Op zzppensioen.nl kunnen zij een ZZP Pensioen afsluiten en hierop geld storten. De deelnemer bepaalt zelf de uitkeringsduur van de pensioenregeling en hoeveel en wanneer hij of zij stort. Bij overlijden gaat het opgebouwde pensioenvermogen naar de nabestaanden. In geval van arbeidsongeschiktheid kan onder bepaalde voorwaarden geld als uitkering worden opgenomen.

Lage kosten en dagelijks overzicht
De deelnemer betaalt eenmalig € 40,- instapkosten. De vaste beheerkosten zijn € 35,- per jaar. De variabele beheerkosten bedragen jaarlijks 0,35% van het opgebouwde vermogen. De kosten van toe- en uittreding bedragen gemiddeld 0,03% per jaar van het beheerde vermogen. Dit is een indicatie, gebaseerd op een maandelijkse inleg en een inlegduur van 20 jaar. Deze lage kosten zijn goed vergelijkbaar met een collectieve pensioenregeling.
Er is op dagbasis inzicht in de waarde van het opgebouwde pensioen en de verrichte stortingen.

Belangen deelnemende ZZP’ers gewaarborgd
De samenwerkende ZZP-organisaties hebben de Stichting ZZP Pensioen opgericht. De ZZP-organisaties zitten zelf in het bestuur om de belangen van de deelnemende ZZP’ers blijvend te waarborgen. Het bestuur wordt ondersteund door een deelnemersraad van ZZP’ers, die een ZZP Pensioen hebben afgesloten.

Lifecycle met drie deelfondsen
De lifecycle van het ZZP Pensioen belegt in drie deelfondsen:

Het Loyalis Global Equity Fund streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in wereldwijde aandelen in zowel ontwikkelde als opkomende markten.
Het Loyalis Global Interest Plus Fund belegt wereldwijd in solide obligaties van bedrijven en (semi)overheden in opkomende markten.
Het Loyalis Global Interest Fund belegt in obligaties in ontwikkelde markten, waarbij de nadruk ligt op hoogwaardige Europese staatsobligaties.
Hiermee zijn acht beleggingsmixen gemaakt, die, afhankelijk van de looptijd tot aan de gekozen pensioendatum, worden doorlopen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt de samenstelling van de beleggingsmix aangepast waardoor de kans op beleggingsverliezen geleidelijk lager wordt. Klik hier voor meer informatie

Profielen van de genoemde organisaties

Profiel PZO-ZZP
ZZP belangenorganisatie Platform Zelfstandige Ondernemers, kortweg PZO-ZZP, streeft ernaar ZZP’ers een volwaardige eigen plek te geven in de Nederlandse maatschappij én over de grens. Daarnaast behartigt deze ZZP-organisatie de belangen van de circa 20.000 aangesloten zelfstandige ondernemers en gaan ze voor een optimaal ondernemersklimaat.

Meer informatie op www.pzo-zzp.nl

Profiel Stichting ZZP Nederland
Stichting ZZP Nederland behartigt landelijk de collectieve belangen van meer dan 35.000 ZZP’ers in alle beroepsgroepen. De stichting bevordert het ondernemerschap en streeft naar verbetering van de maatschappelijke positie van kleine zelfstandigen.

Meer informatie op www.zzp-nederland.nl

Profiel FNV Zelfstandigen
FNV Zelfstandigen is er voor ambitieuze ondernemers zonder personeel. De vereniging behartigt de collectieve belangen van ZZP’ers in polder en politiek en biedt individuele ledenservice die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van ZZP’ers

Meer informatie op www.fnvzzp.nl

Profiel Zelfstandigen Bouw
Speciaal voor ZZP’ers in bouw, hout en techniek is er Zelfstandigen Bouw. De ZZP-organisatie voorziet deze zelfstandigen van advies en ondersteuning. Alle 10.000 leden kunnen dagelijks bij Zelfstandigen Bouw terecht met hun vragen en problemen.

Meer informatie op www.zelfstandigenbouw.nl

Profiel Loyalis
Loyalis is specialist op het gebied van aanvullende (semi)collectieve en individuele inkomensarrangementen voor werkgevers en werknemers bij overheid, onderwijs, energie- en nutsbedrijven en de bouw. Deze arrangementen sluiten naadloos aan op de collectieve pensioenregeling van deze sectoren, verzorgd door APG.

Meer informatie op www.loyalis.nl

Profiel APG
APG verzorgt bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie en –communicatie voor (pensioen)fondsen. APG beheert voor deze (pensioen)fondsen circa € 396 miljard (november 2014) van ruim 4,5 miljoen (oud-) werknemers in de publieke en private sector. APG is onderdeel van APG Groep, dat drie merken voert: APG, Loyalis en Inadmin.

Meer informatie over APG op www.apg.nl

CAO

Klik hier voor meer informatie over CAO’s.

Arbowetgeving

Klik hier voor meer informatie over Arbowetgeving

Arbeidsongeschiktheid en WIA / WGA-hiaat

NV Schade Metaal en Technische Bedrijfstakken, kortweg NV Schade, is een verzekeraar opgericht door en voor werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. Met deze verzekeringen worden de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werkgevers zoveel mogelijk beperkt. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van NV Schade staan in de CAO Metaal en Techniek. NV Schade handelt binnen de kaders van de sociale partners. De sociale partners zijn als aandeelhouders de eigenaars van NV Schade.
Voor meer informatie, zie www.nvschade-mt.nl

> Uitgebreide informatie over arbeidsongeschiktheid voor werknemers
> Uitgebreide informatie over arbeidsongeschiktheid voor werkgevers

Om binnen een paar minuten op de hoogte te zijn van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die speciaal voor werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek zijn geregeld door de sociale partners, klik op onderstaand link:
> Film NV Schade over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Ik ben werkgever

U bent ondernemer in de Metaal en Techniek. Gezonde werknemers zijn belangrijk voor uw bedrijf. Kan uw werknemer door ziekte of een ongeval niet meer werken, dan heeft dat grote gevolgen. Voor u en uw werknemer. Als werkgever bent u dan ook verplicht om uw werknemers een goede verzekering voor arbeidsongeschiktheid aan te bieden.

Automatisch verzekerd bij NV Schade
Als een werknemer in de Metaal en Techniek gaat werken, dan is zijn loon bij arbeidsongeschiktheid beschermd met de verzekeringen van NV Schade. De verzekeringen worden automatisch afgesloten. Ga voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid en de verzekeringen voor uw werknemer bij NV Schade naar ‘Mijn werknemer goed verzekerd’.

Uw werkgeversrisico ook goed en voordelig verzekeren?
Raakt uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor de vergoeding van de wettelijke WGA-uitkering. En u kijkt samen met uw zieke werknemer hoe hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Met de WGA-basisverzekering van NV Schade kunt u deze risico’s goed en voordelig verzekeren. Lees uw voordelen en de voorwaarden van deze verzekering onder ‘WGA-basisverzekering’.

Over de wet WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Werknemers die op of na 1 januari 2004 langer dan twee jaar ziek zijn, krijgen te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het werk dat de medewerker nog wél kan doen en kan vinden bepaalt de hoogte van de WIA-uitkering. UWV voert de wet WIA uit.

Reïntegratieplicht
De wet WIA geeft aan dat de werkgever en werknemer moeten proberen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit is de reïntegratieplicht.

UWV-keuring bij twee jaar ziekte
Als een werknemer twee jaar ziek is, wordt hij gekeurd door UWV. De wet WIA kent vier situaties van arbeidsongeschiktheid:

Wilt u meer weten over de WIA of een WIA-uitkering aanvragen? Ga dan naar de website van UWV.

WIA-calculator van NV Schade
Wat gebeurt er met het inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Bekijk alle situaties met de WIA-calculator. De WIA-calculator berekent ook de lage premies en de aanvullingen van de werknemersverzekeringen van NV Schade.
WGA-risico voor werkgever
De WGA-uitkering is voor de werkgever standaard bij UWV geregeld. De werkgever kan eigenrisicodrager voor de WGA worden en de WGA-risico’s voordeliger verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV Schade.

WGA-basisverzekering

Uw WGA-risico’s goed verzekerd
Uw risico’s van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer kunt u voordelig verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV Schade. De WGA-basisverzekering regelt voor u:

De vergoeding van de wettelijke WGA-uitkering.
Deskundige ondersteuning bij uw reïntegratieverplichting.
Rechtsbijstand bij geschillen over reïntegratie
De dekking van de WGA-basisverzekering is minimaal gelijk aan de regelingen van UWV.In de polisvoorwaarden leest u meer over de dekking van de WGA-basisverzekering. Wilt u meer weten over de wettelijke WGA-regeling gaat u dan naar ‘Over wet WIA’.

Uw premievoordelen
Een lage premie van 0,24% van uw totale loonsom (2011).
De premie is min. 10% lager dan de premie van UWV. In 2011 is de premie zelfs 60% lager
Géén individuele premieverhoging bij schade zoals bij UWV.
U kunt de helft van de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemer.

Voorbeeld premieberekening
Stel uw totale loonsom is € 180.000 per jaar. Dan is uw jaarpremie voor de WGA-basisverzekering € 432. Hiervan mag u de helft inhouden op het nettoloon van uw werknemer. U heeft uw WGA-risico’s gedekt voor slechts € 216 per jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor het afsluiten van de WGA-basisverzekering?

u bent eigenrisicodrager voor de WGA én
u bent een kleine werkgever. Uw SV-loonsom in 2009 is lager dan € 747.500 én
u heeft geen (ex)werknemers in dienst (gehad) die sinds 1 januari 2006 in de WGA zijn gekomen én
u heeft zes weken vóór de ingang van de verzekering geen werknemers in dienst die ziek zijn geworden en nog ziek zijn.

Voor welke periode sluit ik de WGA-basisverzekering af?
De contractsperiode van de WGA-basisverzekering is drie jaar. De verzekering wordt automatisch verlengd. Wilt u opzeggen? Stuurt u dan twee maanden vóór ingang van een nieuwe contractperiode een aangetekende brief naar NV Schade.

Eigenrisicodrager voor de WGA
Voor de risico’s van een gedeeltelijk arbeidsongeschikt werknemer bent u standaard verzekerd bij UWV. Sluit u een verzekering af voor deze risico’s, dan wordt u eigenrisicodrager voor de WGA. Kijk voor uitgebreide informatie over het eigenrisicodragerschap bij ‘Eigenrisicodrager voor de WGA’.

Afsluiten verzekering
Wilt u de voordelige WGA-basisverzekering afsluiten? Kijkt u bij ‘Afsluiten verzekering’ hoe u dit regelt.

Aanvragen uitkering
Heeft u de WGA-basisverzekering gesloten en heeft UWV aan uw werknemer een wettelijke WGA-uitkering toegekend? Dient u dan een claim in bij NV Schade. Bij ‘Aanvragen uitkering’ leest u hoe u de claim indient en praktische informatie over de dekking.

Ik ben werknemer

U werkt in de Metaal en Techniek. In deze bedrijfstak wordt veel lichamelijke inspanning geleverd. In goede gezondheid werken is belangrijk en vaak ook vanzelfsprekend. Maar wat gebeurt er als u door ziekte of een ongeval niet meer kan werken?

Uw inkomen bij arbeidongeschiktheid goed geregeld
In de CAO Metaal en Techniek staan afspraken over de betaling van uw loon tijdens de eerste twee ziektejaren. Bent u langer dan twee jaar ziek? Dan wordt uw inkomen aangevuld vanuit de werknemersverzekeringen van NV Schade. Als u gaat werken in de Metaal en Techniek bent u hiervoor automatisch verzekerd. De verzekeringen hebben een zeer lage premie en een ruime dekking. Goed geregeld dus.

Ik ben 0% tot 35% arbeidsongeschikt
Bent u 0% tot 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan heeft u géén recht op een wettelijke WIA-uitkering van UWV. Bij voorkeur blijft u werken bij uw huidige werkgever. Samen zoekt u naar de mogelijkheden voor een aangepaste functie of werkplek. Kijkt u voor meer informatie over de uitkeringen vanuit de wet WIA bij ‘Over de wet WIA’.

WIA-bodemverzekering: aanvulling tot uw oude loon
De WIA-bodemverzekering biedt uitkomst om uw loon aan te vullen als u 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. Werknemers in de Metaal en Techniek zijn automatisch verzekerd, tenzij u aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. De WIA-bodemverzekering is vastgelegd in de Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek (CAO AvIM).

Wat doet de WIA-bodemverzekering voor u?

Maximale inkomensbescherming: de uitkering vult uw inkomen in veel gevallen aan tot 100% van het oude loon.
De uitkering start twee jaar na de eerste ziektedag.
De verzekering keert maximaal 7,5 jaar uit. Dit is een lange looptijd ten opzichte van vergelijkbare WIA-verzekeringen.
U ontvangt ook een uitkering als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt. Ligt uw eerste ziektedag vóór 1 januari 2007? Dan moet u wel werkzaam zijn binnen de bedrijfstak.

Zeer lage premie
De WIA-bodemverzekering heeft in 2011 een zeer gunstige premie van 0,13% van uw (gemaximeerde) loon. En uw werkgever betaalt de helft van de premie. Hij houdt de premie in op uw bruto loon, waardoor u netto nog minder betaalt.

Wanneer ontvang ik een WIA-bodemuitkering?

 • u bent verzekerd op uw eerste ziektedag én
 • u bent tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt én
 • u blijft werkzaam binnen of buiten de Metaal en Techniek. Ligt uw eerste ziektedag vóór 1 januari 2007? Dan moet u wel werkzaam zijn binnen de bedrijfstak.
 • Hoe hoog is de WIA-bodemuitkering?

De WIA-bodemuitkering is uw arbeidsongeschiktheidspercentage vermenigvuldigd met uw loon vóór arbeidsongeschiktheid. Bekijkt u het voorbeeld van Marjan. Is uw loon vóór arbeidsongeschiktheid meer dan het maximum SV-jaarloon, dan houden wij dit bedrag als maximum loon aan.

Is de WIA-bodemverzekering voor iedereen?
U bent automatisch verzekerd bij NV Schade als u gaat werken in de bedrijfstak Metaal en Techniek. U bent niet verzekerd als u:

 • Zich binnen drie maanden na indiensttreding schriftelijk afmeldt bij NV Schade.
 • Al ziek of arbeidsongeschikt bent op het moment dat u in de Metaal en Techniek gaat werken. Hier gelden uitzonderingen. Vraag uw werkgever contact op te nemen met het brancheloket.
 • Niet in loondienst bent, maar bijvoorbeeld een stagiair.
 • 63 jaar of ouder bent. Het afsluiten van de WIA-bodemverzekering heeft dan geen zin, omdat u bij ziekte vanwege uw leeftijd niet meer met de wet WIA te maken krijgt. Tot uw AOW-leeftijd vult uw werkgever uw loon aan.
 • Directeur-grootaandeelhouder (dga) of directeur-bestuurder bent en niet verplicht verzekerd bent voor de wettelijke WIA.
 • een WAO-uitkering ontvangt.
 • Ik ben 35% tot 100% arbeidsongeschikt

Bent u 35% tot 100% arbeidsongeschikt verklaard, dan heeft u recht op een wettelijke WIA-uitkering van UWV. Kijkt u voor meer informatie over de uitkeringen door de wet WIA bij ‘Over de wet WIA’.

WGA-hiaatverzekering: aanvulling tot minimaal 70% van uw oude loon
De WGA-hiaatverzekering biedt uitkomst om uw inkomen aan te vullen als u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. Werknemers in de Metaal en Techniek zijn automatisch verzekerd, tenzij u aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. De WGA-hiaatverzekering is vastgelegd in de Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek  (CAO AvIM).

Wat doet de WGA-hiaatverzekering voor u?
Eerste ziektedag op of na 1-1-2007

De uitkering vult uw WGA-uitkering en eventuele loon aan tot minimaal 70% van uw oude loon. Het oude loon is maximaal het SV-loon.

 • De uitkering start na de loongerelateerde periode.
 • De verzekering keert uit tot 65 jaar.
 • U ontvangt ook een uitkering als u buiten de Metaal en Techniek werk vindt of werkloos raakt
 • Eerste ziektedag vóór 1 januari 2007

Zeer lage premie
De WGA-hiaatverzekering heeft in 2011 een zeer gunstige premie van 0,13% van uw (gemaximeerde) loon. En uw werkgever betaalt de helft van de premie. Hij houdt de premie in op uw bruto loon, waardoor u minder belasting betaalt.

Wanneer ontvang ik een WGA-hiaatuitkering?
UWV heeft u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard én
u heeft de WGA-hiaatverzekering niet opgezegd.

Hoe hoog is de WGA-hiaatuitkering?
De WGA-hiaatuitkering vult uw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot minimaal 70% van uw loon voor arbeidsongeschiktheid. De wettelijke WGA-uitkering van UWV wordt hierop in mindering gebracht. Bekijkt u het voorbeeld van Ronald.

Is uw loon vóór arbeidsongeschiktheid meer dan het maximum SV-loon, dan houden wij dit bedrag als maximum loon aan. U kunt zich elders aanvullend verzekeren als u meer verdient dan het maximum SV-loon. Informeert u dan naar de mogelijkheden bij Klanteninformatie.

Is de WGA-hiaatverzekering voor iedereen?
U bent automatisch verzekerd bij NV Schade als u gaat werken in de bedrijfstak Metaal en Techniek. U bent niet verzekerd als:

 • U zich binnen drie maanden na indiensttreding schriftelijk afmeldt bij NV Schade.
 • U al ziek of arbeidsongeschikt bent op het moment dat u in de Metaal en Techniek gaat werken. Hier gelden uitzonderingen. Vraag uw werkgever contact op te nemen met het brancheloket.
 • U niet in loondienst bent, maar bijvoorbeeld een stagiair.
 • U 63 jaar of ouder bent. Het afsluiten van de WGA-hiaatverzekering heeft dan geen zin, omdat u bij ziekte vanwege uw leeftijd niet meer met de wet WIA te maken krijgt. Tot uw AOW-leeftijd vult uw werkgever uw loon aan.
 • Directeur-grootaandeelhouder (dga) of directeur-bestuurder bent en niet verplicht verzekerd bent voor de wettelijke WIA.
 • U een WAO-uitkering ontvangt.