Personeelszaken

Op deze pagina vindt u alle beschikbare informatie over personeelsbeleid, arbo, arbeidsongeschiktheid en pensioenen.

Hulpmiddelen personeelsbeleid

NVKL biedt leden gratis hulpmiddelen aan op het gebied van personeelszaken en personeelsbeleid. Deze formats/modellen bieden hulp bij het opstellen van arbeidscontracten, inzicht in het personeelsbestand, doen van tevredenheidsonderzoek en bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. U kunt de documenten hiernaast downloaden.

Downloads

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

arbeidsongeschiktheid

NV Schade Metaal en Technische Bedrijfstakken, kortweg NV Schade, is een verzekeraar opgericht door en voor werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. Met deze verzekeringen worden de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werkgevers zoveel mogelijk beperkt.

Naar Arbeidsongeschiktheid

arbo

Veilig en gezond werken is belangrijk. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Arbowetgeving, tools die u helpen eraan te voldoen en en het verzuimloket van ArboNed.

Naar Arbo

cao

De CAO is een Collectieve ArbeidsOvereenkomst tussen werkgevers en werknemers. In onze branche zijn er 3 verschillende CAO’s die toegepast kunnen worden. Klik hier voor het laatste nieuws, producten en de CAO-helpdesk.

Naar Cao

pensioen

Het pensioenfonds voor metaal & techniek is PMT. PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 34.000 ondernemingen, waarin meer dan 400.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen.

Naar PMT pensioenfonds

Smart Working

Onze sector is volop in beweging. Zo kampen we met een tekort aan personeel. Terwijl jaarlijks zo’n 500 medewerkers uitstromen, komen er hooguit 250 per jaar voor terug via het reguliere onderwijs en zij-instroom. De veranderingen in de arbeidsmarkt vragen om een nieuwe aanpak. Het vissen naar personeel in een steeds kleiner wordende vijver vraagt om creatieve manieren van recruiten. Daarnaast wilt u wilt natuurlijk het vers verworven personeel zo lang mogelijk binden aan de organisatie. Smart working kan u helpen bij deze uitdagingen.

➠ Meer over Smart Working

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.