Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid2017-11-29T23:47:46+00:00

Arbeidsongeschiktheid en WIA/WGA-hiaat

Als uw bedrijf binnen de CAO Metaal en Techniek valt, geldt de verplichting voor u als werkgever om ten behoeve van uw werknemers een WIA bodemverzekering en een WGA-hiaat verzekering af te sluiten. Deze verzekeringen dient u af te sluiten via MN Services bij NV Schade. NV Schade Metaal en Technische Bedrijfstakken, kortweg NV Schade, is een verzekeraar opgericht door en voor werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. Met deze verzekeringen worden de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werkgevers zoveel mogelijk beperkt. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van NV Schade staan in de CAO Metaal en Techniek. NV Schade handelt binnen de kaders van de sociale partners. De sociale partners zijn als aandeelhouders de eigenaars van NV Schade.

Naar NV Schade

Als uw bedrijf niet onder de werkingssfeer van de CAO Metaal en Techniek valt, kunt u terecht bij de NVKL  verzekeringsdienst. Op de website NVKL verzekeringen vindt u ook meer informatie over andere verzekeringen op het gebied van zorg en inkomen en aansprakelijkheid.

Naar de NVKL verzekeringsdienst

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Werknemers die op of na 1 januari 2004 langer dan twee jaar ziek zijn, krijgen te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het werk dat de medewerker nog wél kan doen en kan vinden bepaalt de hoogte van de WIA-uitkering. UWV voert de wet WIA uit.

De wet WIA geeft aan dat de werkgever en werknemer moeten proberen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit is de reïntegratieplicht.

Wat er gebeurt er met het inkomen bij arbeidsongeschiktheid kunt u bekijken met de WIA-calculator. De WIA-calculator berekent ook de lage premies en de aanvullingen van de werknemersverzekeringen van NV Schade.

WGA-basisverzekering

Raakt uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor de vergoeding van de wettelijke WGA-uitkering. En u kijkt samen met uw zieke werknemer hoe hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De WGA-uitkering is voor de werkgever standaard bij UWV geregeld. De werkgever kan ook eigenrisicodrager voor de WGA worden en de WGA-risico’s voordeliger verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV Schade.

Partners

NV Schade
NVKL verzekeringsdienst

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.