De WIA/WGA-hiaat

Als jouw bedrijf binnen de cao Metaal en Techniek valt, geldt de verplichting voor jou als werkgever om voor jouw werknemers een WIA-bodemverzekering en een WGA-hiaat verzekering af te sluiten. Deze verzekeringen dien je af te sluiten via MN Services bij NV Schade. NV Schade Metaal en Technische Bedrijfstakken, kortweg NV Schade, is een verzekeraar opgericht door en voor werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. Met deze verzekeringen worden de ingrijpende gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werkgevers zoveel mogelijk beperkt. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van NV Schade staan in de cao Metaal en Techniek. NV Schade handelt binnen de kaders van de sociale partners. De sociale partners zijn als aandeelhouders de eigenaars van NV Schade.

NVKL-verzekeringsdienst

Als jouw bedrijf niet onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek valt, kun je terecht bij de NVKL-verzekeringsdienst. Op de website NVKL-verzekeringen vind je ook meer informatie over andere verzekeringen op het gebied van zorg en inkomen en aansprakelijkheid.

Meer informatie

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, krijgen te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het werk dat de medewerker nog wél kan doen en kan vinden, bepaalt de hoogte van de WIA-uitkering. UWV voert de wet WIA uit.

De wet WIA geeft aan dat de werkgever en werknemer moeten proberen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit is de re-integratieplicht.

Wat er met het inkomen gebeurt bij arbeidsongeschiktheid kun je bekijken met de WIA-calculator. De WIA-calculator berekent ook de lage premies en de aanvullingen van de werknemersverzekeringen van NV Schade.

WGA-basisverzekering

Raakt jouw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor de vergoeding van de wettelijke WGA-uitkering. En je kijkt samen met jouw zieke werknemer hoe hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De WGA-uitkering is voor de werkgever standaard bij UWV geregeld. De werkgever kan ook eigenrisicodrager voor de WGA worden en de WGA-risico’s voordeliger verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV Schade.

? Hulp nodig?