logo (5).png
Noordland, Van Konijnenburgweg 84, 4612 PL Bergen op Zoom, Nederland
0164-2128300164-212830

Post: Van Konijnenburgweg 84 4612 PL BERGEN OP ZOOM
KvK:

Categoriën

Type bedrijf: Leverancier

Climalife B.V. is NVKL-lid

Climalife B.V.

Luisteren & Tevreden stellen

Onze klanten tevreden stellen door aandachtig te luisteren en onze diensten en producten voortdurend te verbeteren.

Door het uitvoeren van klanttevreden-heidsonderzoeken en het registreren van verslagen van klantbezoeken.
Door het ontwikkelen van een dienst-verlening die aan de bohoeften van onze klanten voldoet zoals de traceerbaarheid van producten en verpakkingen.
Door het verbeteren van de communicatie tussen de ondernemingen van de groep..

Voorkomen & Verzekeren

De veiligheid van onze medewerkers, partners en klanten garanderen en streven naar nul ongevallen.
Door het naleven van reglementaire voorschriften.
Door het uitvoeren van preventieve acties op risicoposten en het aanbieden van opleidingen ten behoeve van de veiligheid.
Door betrouwbare producten bij onze klanten en partners aan te bieden zodat hun veiligheid gewaarborgd is.

Beheersen & Verminderen

Van de impact van onze producten en activiteiten op het milieu.
Door de ontwikkeling van milieuvriendelijke Greenway-producten.
Door de inperking en recycling van ons afval.
Door de beheersing van onze uitstoot van broeikasgassen.

Wij verzekeren u dat wij alle mogelijke middelen inzetten om deze doelstellingen te realiseren. Wij garanderen dat al onze medewerkers continue betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze bedrijven en dagelijks ingezet worden om aan de behoeften van de klanten te voldoen.