Innovatie

De koel- en koudetechnische sector is continu in beweging en innovaties volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Juist om die reden is het belangrijk om na te denken over hoe de sector er in de toekomst uit zal zien. De projectgroep KANS volgt ontwikkelingen en innovaties op de voet en informeert NVKL-leden hierover aan de hand van visiedocumenten.

Visiedocumenten

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.