24 april 2024 1 min

De vakbonden eisten van de werkgevers dat zij uiterlijk op woensdag 17 april akkoord zouden gaan met hun eisen voor nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. De werkgevers hebben dit ultimatum afgewezen. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) is teleurgesteld in de opstelling van de vakbonden. FWT-onderhandelaar Ron Follon: ‘Er lag een stevig eindbod van de werkgevers met een flinke loonsverhoging van 9,19%. Voor jongeren betekende het eindbod zelfs een loonsverhoging van meer dan 10%. De vakbonden houden vast aan een looneis van ruim 13%. Daarmee plaatsen ze zich buiten de realiteit. Dit kunnen werkgevers simpelweg niet dragen.’ Lees hier de reactie van FNV Metaal op het ultimatum.

Vakbonden moeten nu in beweging komen

Follon hoopt dat de vakbonden terugkeren naar de onderhandelingstafel. ‘Het is in het belang van zowel werkgevers als werknemers dat we tot een cao-akkoord komen.’ Hij benadrukt dat de werkgevers open blijven staan voor onderhandelingen met de bonden. ‘Wij hebben stappen gezet, nu is het aan de vakbonden om in beweging komen.’

Waar liggen de verschillen?

De twee belangrijkste geschilpunten in het cao-overleg zijn het loon en de ouderenregelingen. Met het ultimatum hebben de bonden ook andere onderwerpen naar voren gebracht, zoals invoering van 5 mei als jaarlijkse extra vrije dag en het afschaffen van de jeugdlonen. In dit overzicht zie je in één oogopslag wat het eindbod van de werkgevers is en wat de eisen zijn van de vakbonden.

Acties zijn mogelijk

Mogelijk zullen de vakbonden de komende weken individuele bedrijven benaderen om met hun voorstellen akkoord te gaan. Daarbij kan gedreigd worden met stakingen of werkonderbrekingen. Vrijwel altijd zullen de vakbonden acties vooraf aankondigen. Wordt jouw bedrijf door de vakbonden benaderd? Meld dat dan meteen via info@nvkl.nl. In onze reactie op het ultimatum hebben wij de vakbonden erop gewezen dat wij hen verantwoordelijk houden voor eventuele schade die het gevolg is van de acties. Dat geldt voor schade bij de bedrijven zelf, maar ook bij opdrachtgevers of afnemers.

Lees hier: consequenties van geen nieuwe cao

Veiligheid boven alles

Mocht het zo zijn dat eventuele acties gevolgen hebben voor de veiligheid van mensen, goederen of materieel dan is er overleg met de vakbonden mogelijk om deze te waarborgen. In dergelijke gevallen verzoeken wij je contact op te nemen met NVKL.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?