Natuurlijke koudemiddelen; een goed alternatief!

Natuurlijke koudemiddelen zijn middelen die de ozonlaag niet aantasten en een zeer laag of geen aard-opwarmend vermogen (GWP) hebben. Deze koudemiddelen worden in de koudetechniek en klimaatbeheersing toegepast als alternatief voor ozonlaagafbrekende chloorhoudende koudemiddelen (HCFK) en koudemiddelen met een hoog aard-opwarmend vermogen (HFK’s). Bovendien kunnen natuurlijke koudemiddelen in hun eigen specifieke toepassingsgebied zorgen voor een goede energetische prestatie van koelinstallaties. Er kleven echter ook nadelen aan de toepassing van natuurlijke koudemiddelen: ze vormen bij lekkage een risico voor hun directe omgeving:

Inhoud

  Risico’s natuurlijke koudemiddelen

  Ammoniak (NH3)

  Ammoniak (R717) als koudemiddel is bekend vanwege de goede koeltechnische eigenschappen. Met ammoniak kan een koel- of klimaatinstallatie worden gerealiseerd met optimale prestaties, laag energieverbruik en een zo beperkt mogelijke belasting voor het milieu. Het aantal koel- of klimaatinstallaties met natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak neemt toe en wordt door de overheid sterk gestimuleerd. Maar, naast alle voordelen is er één groot nadeel: ammoniak kan erg gevaarlijk zijn als er niet deskundig mee wordt omgegaan. Ammoniak is namelijk bijzonder toxisch, in lichte mate ontvlambaar en verspreidt een doordringende geur. Het is het enige vaak gebruikte koelmiddel dat lichter is dan lucht, wat betekent dat gelekt koelmiddel gemakkelijk vervliegt.

  Op deze websites kun je meer informatie vinden over:

  Tevens kun je hier de folder Ammoniak downloaden.

  Systemen met ammoniak

  Wegens zijn hoge toxiciteit is ammoniak alleen geschikt voor systemen met een relatief kleine vulhoeveelheid of voor industriële systemen (d.w.z. systemen in zones die niet toegankelijk zijn voor het algemene publiek). Typische voorbeelden daarvan zijn koelhuizen in de distributiesector en voedselverwerkingsfabrieken. Daarbij worden meestal secundaire systemen gebruikt met ammoniak als het primaire koelmiddel.

  Kooldioxide (CO2)

  Koolstofdioxide of CO2 (R744) is een vervanger van de ozonafbrekende CFK’s en heeft een Global Warming Potential (GWP) van 1. Hiermee toont het aan dat het nauwelijks een bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Naast een populair koudemiddel is het bovendien een goede warmtedrager.

  Door de hoge volumetrische koelcapaciteit van koolstofdioxide (tot wel vijf à acht keer hoger dan die van HFK’s) is het vereiste slagvolume van de compressor en de grootte van de leidingen kleiner. Dit heeft effect op het systeemontwerp. Daarnaast heeft het een hoge persgastemperatuur, waardoor de compressie in twee fasen moet verlopen bij laagtemperatuursystemen.

  Systemen met koolstofdioxide

  Koolstofdioxide wordt in Europa ruim toegepast in retailsystemen en in industriële systemen. Het koudemiddel wordt daarnaast steeds vaker in warmtepompen gebruikt. Koolstofdioxide wordt gebruikt in systemen als:

  Transkritische systemen: hierbij wordt de warmte van koolstofdioxide afgegeven aan de omgevingslucht.
  Cascade: hierbij wordt de door de koolstofdioxide afgevoerde warmte (condensor) geabsorbeerd door een verdampend koelmiddel in een aparte hoge trap.
  Gepompte secundaire vloeistof: koolstofdioxide is hierbij de secundaire vloeistof die door een primair systeem wordt gekoeld. Door een combinatie van de hoge koelcapaciteit en densiteit van koolstofdioxide vereist het minder pompvermogen dan andere secundaire vloeistoffen.

  Koolwaterstoffen (o.a. propaan en isobutaan)

  R290 (propaan), R1270 (propeen, propyleen) en R600a (isobutaan) zijn allemaal koolwaterstoffen. Propaan, propeen en propyleen halen vergelijkbare prestaties. Daarnaast werken ze met vergelijkbare werkingsdrukken zoals R404A, een veel gebruikte HFK waarvoor een bijvulverbod geldt sinds 2020. Koolwaterstoffen worden gebruikt in commerciële toepassingen met hoge, medium en lage temperaturen.

  Mengsels van koolwaterstoffen zijn ook verkrijgbaar, zoals Care 30 (propaan en isobuteen) en Care 50 (propaan en ethaan). Deze mengsels zijn bijzonder ontvlambaar en hebben een aanzienlijke temperatuurglide.

  Systemen met koolwaterstoffen

  Koolwaterstoffen zijn uiterst ontvlambaar, waardoor de vulhoeveelheid van het koelmiddel bij veel toepassingen beperkt is. Hierdoor blijft het gebruik van kws’en voornamelijk beperkt tot integrale systemen, chillers en sommige gecombineerde koeling/verwarmingssystemen. Isobutaan heeft een veel hogere verzadigingstemperatuur dan andere koudemiddelen en werkt in de meeste toepassingen met een vacuüm aan de lage druk zijde. Dit koudemiddel is alleen geschikt voor gebruik in huishoudelijke en zeer kleine commerciële koelsystemen met minimale lekkage, zodat er zelden lucht en vocht in het systeem kunnen doordringen ten gevolge van lekkage.

   

  Veiligheidsmaatregelen

  Het Activiteitenbesluit (Besluit Algemene Regels Inrichting Milieubeheer) eist van eigenaren van koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen dat zij jaarlijks een preventieve keuring laten uitvoeren door een gecertificeerde monteur. De verplichte keuring geldt voor:

  • Koelinstallaties met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide;
  • Koelinstallaties met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen;
  • Koelinstallaties met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1500 kg* ammoniak.

  *Voor installaties met een inhoud van meer dan 1500 kg ammoniak geldt een verplichte omgevingsvergunning milieu.

  Tijdens deze keuring wordt beoordeeld of de koelinstallatie goed en veilig functioneert en of onderhoud of reparatie nodig is. De keuring dient uitgevoerd te worden tijdens het jaarlijkse onderhoud door installatie- en onderhoudspersoneel met een vakbekwaamheidscertificaat NH3, CO2 of koolwaterstoffen en in dienst bij het installatiebedrijf dat tevens het onderhoud uitvoert. De bevindingen en werkzaamheden worden in het logboek genoteerd. Kleine onvolkomenheden worden direct opgelost. Voor grotere onvolkomenheden wordt binnen twee weken na de inspectie een plan van aanpak aan de eigenaar/beheerder overlegd.

  ? Hulp nodig?