Ammoniak als koudemiddel

Ammoniak (R717) als koudemiddel is bekend vanwege de goede koeltechnische eigenschappen. Met ammoniak kan een koel- of klimaatinstallatie worden gerealiseerd met optimale prestaties, laag energieverbruik en een zo beperkt mogelijke belasting voor het milieu.

Het aantal koel- of klimaatinstallaties met natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak neemt toe en wordt door de overheid sterk gestimuleerd. Maar, naast alle voordelen is er één groot nadeel: ammoniak kan erg gevaarlijk zijn als er niet deskundig mee wordt omgegaan. Ammoniak is namelijk bijzonder toxisch, in lichte mate ontvlambaar en verspreidt een doordringende geur. Het is het enige vaak gebruikte koelmiddel dat lichter is dan lucht, wat betekent dat gelekt koelmiddel gemakkelijk vervliegt.

Hier kun je meer informatie vinden over:

Systemen met ammoniak

Wegens zijn hoge toxiciteit is ammoniak alleen geschikt voor systemen met een relatief kleine vulhoeveelheid of voor industriële systemen (d.w.z. systemen in zones die niet toegankelijk zijn voor het algemene publiek). Typische voorbeelden daarvan zijn koelhuizen in de distributiesector en voedselverwerkingsfabrieken. Daarbij worden meestal secundaire systemen gebruikt met ammoniak als het primaire koelmiddel.

Lees meer over natuurlijke koudemiddelen

? Hulp nodig?