16 april 2024 1 min

Ultieme poging werkgevers: stevig eindbod voor cao’s Metaal en Techniek

Werkgevers en vakbonden zijn het tot nu toe niet eens geworden over nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek. De vakbonden bieden helaas geen ruimte voor verdere onderhandelingen. Daarom hebben de werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), een eindbod gedaan voor de nieuwe cao’s. Cao-onderhandelaar Ron Follon van FWT: ‘Met ons eindbod doen we als werkgevers een ultieme poging om tot een cao-akkoord te komen. Dit is een stevig eindbod en het doet recht aan de belangen van werknemers. Tegelijkertijd hebben we oog voor de continuïteit van onze bedrijven. We hebben te maken met een afkoelende economie, onder meer door de stikstofproblematiek en netcongestie.’

Loon

Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers de vakbonden een eindbod voor een cao met een looptijd van 22 maanden (1 april 2024 – 1 februari 2026) en een totale loonstijging van 9,19%. Die stijging bestaat uit een loonsverhoging van 7% op 1 juli 2024, een loonstijging van 50 euro per maand  op 1 april 2025 en een loonsverhoging van 0,75% op 1 januari 2026. Voor jongeren betekent het eindbod zelfs een loonsverhoging van zeker 10%.

Seniorendagen

De werkgevers willen de staffel van de seniorendagen laten beginnen op 58 jaar. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de datum waarop de AOW ingaat. De ingangsdatum van de ontzie-maatregelen groeit daardoor mee met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers. De staffel schuift op met het opschuiven van de AOW.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) maakt het mogelijk om werknemers drie jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd uit te laten treden. De werknemer krijgt dan een uitkering van de stichting RVU. De werkgevers zijn bereid om de premie voor de RVU met ingang van 1 januari 2025 te hervatten, tot 1 januari 2026. De premie bedraagt 0,25%.

Bericht voor werknemers

Het is ook zaak om werknemers snel te informeren over het eindbod dat werkgevers hebben gedaan. Bekijk hier het volledige eindbod van de werkgevers.

Extra informatie

Voor nadere informatie naar aanleiding van dit bericht: Ron Follon, cao-onderhandelaar namens FWT, 06 22564639, RonFollon@fwt.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?