20 juli 2022 1 min

Op 14 juli organiseerde NVKL een online themabijeenkomst over de rekentool geluid voor buitenunits. Deze rekentool is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld. Met de rekentool kun je bepalen wat het maximaal toelaatbare geluidsvermogen niveau is van de buitenunit voor een gegeven positie op een perceel. Voor het gebruik van de rekentool is een e-learning module ontwikkeld. In de themabijeenkomst is deze e-learning module geïntroduceerd en is een toelichting gegeven op het gebruik van de rekentool.

De e-learning module is beschikbaar op www.nvkl.nl/rekentool. Bekijk hieronder de animatie over geluidseisen en de rekentool.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?