Geluidseisen voor buitenunits

Vanaf 1 april 2021 gelden er geluidseisen voor buitenunits van airco’s en warmtepompen op percelen met een woonfunctie.

Deze geluidseisen staan in artikel 3.8.2 en 3.9.3 van het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) en gelden voor (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. In het Bouwbesluit 2012 is het geluidsniveau bepaald waarvan sprake mag zijn op de perceelgrens met een ander (bouwwerk)perceel of op de te openen deuren of ramen op hetzelfde perceel. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is vervolgens opgenomen hoe het geluidsniveau van de installaties bepaald moet worden. In de Regeling is aangegeven waar moet worden gemeten en onder welke omstandigheden (bedrijfstoestand).

Doe hier de e-learning geluid

Rekentool ontwikkeld

Voor deze berekening heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de opdracht gegeven om een rekentool te ontwikkelen. Deze is ontwikkeld door LBPsight in samenspraak met NVKL, Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen en NVI. De rekentool geeft een inschatting op basis van akoestische berekeningen. Zo kan er vooraf aannemelijk gemaakt worden of er voldaan kan worden aan de geluidseis. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in drie verschillende grondgebonden situaties en een vijftal situaties van een buitenunit bij appartementenbouw.

Handige downloads

Download de rekentool en handleiding

? Hulp nodig?