7 september 2018 1 min

Met dit technisch bulletin wil AREA installatiebedrijven herinneren aan het belang van effectieve recyclage van zoveel mogelijk teruggewonnen koudemiddel. Dit bulletin is geschreven naar aanleiding van de druk die ervaren wordt in het werkveld rondom een tekort aan nieuw en teruggewonnen gas. Dit heeft enerzijds als gevolg dat de prijzen bij de groothandelaren tot extreem hoge niveaus stijgen en anderzijds dat er situaties ontstaan waarbij door schaarste niet kan worden geleverd aan de installatiebedrijven.

Download het technisch bulletin via deze link.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?