Voortgang herziening NPR 7600 en NPR 7601

Voortgang herziening NPR 7600 en NPR 7601

2018-07-13T12:35:53+00:0013 jul 2018|Nieuws|

Samen met andere organisaties en lidbedrijven is NVKL een eind vorig jaar begonnen met de herziening van twee normen. Er liggen nu – op het competentiedeel na – voorstellen voor herziening van NPR 7600 (praktijkrichtlijn voor koolwaterstoffen, wordt nu brandbare koudemiddelen) en NPR 7601 (praktijkrichtlijn voor kooldioxide).

Aangezien tegelijkertijd ook de PGS13 (praktijkrichtlijn ammoniak) wordt herzien is ervoor gekozen om de eisen met betrekking tot competenties van personen en bedrijven tussen NPR’en en PGS13 af te stemmen, zodat er een samenhangend geheel ontstaat. Dit gaat minder snel dan gehoopt aangezien er afstemming moet plaatsvinden over de eisen, maar ook de borging ervan.

Na de zomer willen we de consultatieperiode starten, waarna we feedback kunnen verwerken. Uiteindelijk worden de herziene NPR’en vastgesteld door de NEN-commissie. We hopen dat dit het najaar nog kan plaatsvinden.