EPBD = Energie prestaties gebouwen

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (2018/844). Deze richtlijn omvat maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen. De EPBD is in Nederland geïmplementeerd middels de Regeling energieprestatie gebouwen.

EPBD gewijzigd

Sinds 9 juli 2018 is de EPBD gewijzigd op een aantal fronten, waaronder de op gebouwniveau geldende 12 kW-grens voor een verplichte aircokeuring; deze is verhoogd naar 70 kW. Met ingang van 10 maart 2020 is dit ook in Nederland van kracht. De grens van 70 kW geldt niet meer op gebouwniveau, maar op systeemniveau.

Publicatie EPBD 4

Op 8 mei 2024 is de EPBD 4 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze zal 20 dagen na publicatie van kracht worden. Deze richtlijn stimuleert de verbetering van de energieprestatie van gebouwen en de vermindering van broeikasgasemissies, met als doel tegen 2050 tot een energieneutraal gebouwenbestand te komen.

Bekijk de richtlijn

Inhoud

  Eisen aan energiezuinigheid van installaties

  Als er een nieuwe installatie wordt geïnstalleerd of een bestaande installatie wordt aangepast, gelden er eisen voor de energieprestatie en het adequaat dimensioneren, installeren, inregelen en de instelbaarheid. Deze eisen zijn van toepassing op installaties voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatisering en -controlesystemen. Aan deze eis kan ook met een gebouwautomatisering- en controlesysteem voldaan worden.

  Verplichte keuringen

  Verwarmings- en airconditioningsystemen moeten voortaan vanaf een nominaal vermogen van 70 kW respectievelijk om de vier à vijf jaar worden gekeurd. Dit betekent dat de keuringsverplichtingen alleen nog gelden voor grotere installaties. Is één van beide systemen gekoppeld aan een ventilatiesysteem, dan moet dit ventilatiesysteem ook worden gekeurd.

  De keuringsverplichtingen gelden niet als er een energieprestatiecontract is afgesloten of wanneer er een gebouwautomatisering- en controlesysteem is dat aan bepaalde eisen voldoet.

  Utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningsystemen met een vermogen van meer dan 290 kW moeten vanaf 1 januari 2026 zijn voorzien van een gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS).

  Oplaadpunten elektrische auto’s

  Bij nieuwe utiliteitsgebouwen en utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken die een ingrijpende renovatie krijgen, moet minimaal één oplaadpunt voor de gehele parkeergelegenheid worden gerealiseerd. Dit in combinatie met leidingen voor oplaadpunten voor een op de vijf parkeervakken. Als de kosten van het aanleggen van deze leidingen hoger zijn dan 7 procent van de totale renovatiekosten, geldt er een vrijstelling van deze verplichting.

  Daarnaast komt er vanaf 1 januari 2025 een verplichting tot het aanleggen van minimaal één oplaadpunt bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken, ook als deze gebouwen niet worden verbouwd.

   

  Aircosystemen keuren en rapporteren met EPBD-app

  NVKL heeft deze applicatie speciaal voor gecertificeerde aircokeuring-inspecteurs ontwikkeld met als doel om op eenvoudige wijze aircosystemen te keuren en te rapporteren. Het voordeel van de app is dat zowel de inspectie zelf als de productie van het rapport gemakkelijk uit te voeren is.

  Deze app is alleen toegankelijk voor leden en voldoet aan het wettelijk vereiste format zoals is opgenomen in de Regeling energieprestatie gebouwen. Een rapportage uit deze app voldoet daarmee aan alle eisen die wetgeving stelt.

  Registreren

  Veelgestelde vragen

  • Wat is de relatie tussen de EPBD, Ecodesign en Energylabeling?

   Bij het vaststellen van energieprestatie-eisen voor technische bouwsystemen dienen de lidstaten zoveel mogelijk gebruik te maken van geharmoniseerde instrumenten, zoals test- en berekeningsmethoden en energie-efficiëntieklassen volgens de Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign) en Richtlijn 2010/30/EU (Energylabeling). Het doel hiervan is om voor samenhang met aanverwante initiatieven te zorgen en potentiële marktfragmentatie zoveel mogelijk te beperken.

  • Wanneer geldt de aircokeuring?

   De verplichting tot aircokeuring geldt voor systemen vanaf 70 kW.

  • Wat houdt de aircokeuring in?

   De aircokeuring komt voort uit de Regeling Energieprestaties Gebouwen en verplicht dat gebouweigenaren eens in de 5 jaar hun airconditioningsysteem moeten laten keuren door een EPBD-deskundige. De keuring betreft zowel de opwekking als distributie en het afgiftesysteem.

  • Hoe is de EPBD in Nederland geïmplementeerd?

   De EPBD is een Europese richtlijn waarin maatregelen worden beschreven op het gebied van energiebesparing in gebouwen; het beschrijft wat er moet gebeuren. Hoe dit in Nederland moet gebeuren, wordt beschreven in de Regeling Energieprestaties Gebouwen en het Besluit Energieprestaties Gebouwen.

  • Waarop is de EPBD van toepassing?

   De EPBD stelt maatregelen voor om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Een speerpunt hiervan is het verbeteren van de energie-efficiëntie van technische bouwsystemen, zoals verwarmings- en airconditioningssystemen.

  Wil je meer weten over de EPBD? Neem dan contact met ons op.

  Coen van de Sande

  Directeur NVKL

  0612542358
  coen@nvkl.nl

  Miranda Groot Zwaaftink

  Projectmanager Wetgeving & Innovatie

  0657661757
  miranda.groot@nvkl.nl

  ? Hulp nodig?