Op deze pagina vind je alles over de procedure van het NVKL-lidmaatschap. Heb je vragen of wil je toegang tot de statuten van NVKL? Neem contact met ons op. Het huishoudelijk reglement van NVKL vind je hier.

Procedure

 1.  Een lidmaatschapsaanvraag wordt in behandeling genomen indien het aanvraagformulier en de bij de betreffende categorie behorende bijlage volledig zijn ingevuld en voorzien zijn van de gevraagde kopieën.
 1.  De lidmaatschapsaanvraag wordt vervolgens door het secretariaat en/of het bestuur gecontro­leerd. Het bestuur beoordeelt zo nodig de relevantie van de lidmaatschapsaanvraag voor de koude- dan wel klimaat­techniek.
 1.  Zolang het bedrijf de erkenningsaudit niet afdoende heeft doorstaan en niet aan alle NVKL-normen voldoet, blijft het bedrijf aspirant-lid en is het niet toegestaan de NVKL beeldmerken te gebruiken. Het bedrijf wordt niet opgenomen in de NVKL-bedrijvengids. Alle overige dienstverlening is wel toegankelijk.
 1.  Zodra het bedrijf voldoet aan de NVKL-normen krijgt het bedrijf toegang tot alle NVKL-diensten en -producten.
 1.  Het bestuur mag, gemotiveerd, van de toelatingsnormen afwijken.
 2.  De aanvrager kan tegen een afwijzing van het lidmaatschap in beroep gaan bij het dagelijks bestuur.

Eisen

Om lid te worden van NVKL moet je voldoen aan een aantal eisen:

 • Zo dient het bedrijf ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel;
 • installateursleden beschikken over tenminste één medewerker met een koude- en/of klimaattechnische opleiding, op mbo-niveau 3 of 4;
 • de werkzaamheden verrichten conform de wettelijke regels voor het koude- en/of klimaattechnisch installatiebedrijf;
 • voldoen aan de minimale score van de NVKL-erkenningscriteria;
 • indien gevestigd buiten Nederland: aangesloten zijn bij de nationale brancheorganisatie en in Nederland werkzaam conform de Nederlandse wettelijke regels.

Inschrijfformulier

Het formulier bestaat uit contactinformatie, een korte vragenlijst en informatievoorziening. Het is belangrijk dat alle onderdelen volledig en naar waarheid worden ingevuld. Inschrijven verloopt digitaal maar het is ook mogelijk om schriftelijk in te schrijven. Neem hiervoor contact met ons op.

Naar de aanmeldformulieren

Contributie

De fabrikanten, leveranciers en installateurs en hun filialen betalen jaarlijks een contributie, gebaseerd op het aantal medewerkers en afhankelijk van het aantal kwaliteitslabels dat het bedrijf wil voeren. Zie onderstaand tabel voor het contributie-overzicht.

Voor installateurs is de contributie inclusief de kosten voor audits ten behoeve van de F-gassen bedrijfscertificering en de NVKL-erkenning. Voor die fabrikanten en leveranciers die ook een F-gassen bedrijfscertificaat nodig hebben, bijvoorbeeld voor de eigen servicedienst, zijn de kosten voor de F-gassenaudit ook inclusief. De geassocieerde leden betalen € 663,- ongeacht het aantal werknemers. De contributie is aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Fabrikanten en Leveranciers Installateurs Filiaalleden
Categorie Aantal werknemers 1 label 2 labels 1 label 2 labels 1 label 2 labels
I <5 1980 2365 1980 2365 1530 1875
II 5 t/m 10 2495 2950 2495 2950 1965 2420
III 11 t/m 20 3261 3883 3261 3883 2653 3276
IV 21 t/m 50 3578 4268 3578 4268 2918 3608
V >50 3895 4650 3895 4650 3183 3939

 

? Hulp nodig?