Nieuwe persoonscertificering F-gassen en ACB verwacht september 2025

Met ingang van de nieuwe F-gassenverordening van 11 maart 2024 is het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (voorheen EZK) en Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de certificering van F-gassen en natuurlijke koudemiddelen. We zijn in afwachting van de nieuwe uitvoeringsverordening (medio september 2024) waarmee de ingangsdatum van de nieuwe certificering in 2025 zal worden bepaald. De huidige uitvoering van ACB-examens stopt dan en wordt vervangen door een vernieuwde opzet onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De nieuwe F-gassen en Natuurlijke Koudemiddelen examens zijn, naar verwachting beschikbaar vanaf 1 september 2025.

Waarom een ACB-opleiding?

Door de uitfasering van F-gassen worden natuurlijke koudemiddelen steeds belangrijker. Maar aan het gebruik kleven risico’s, daarom is persoonscertificering om de vakbekwaamheid aan te tonen een logisch gevolg. Onder de opleiding ACB (voorheen ACK) vallen ammoniak, CO2brandbare koudemiddelen, R32 en HFO’s. In de F-gassenverordening 2024/573 is er naast een verplicht F-gassencertificaat ook een verplichting opgenomen voor certificering voor natuurlijke koudemiddelen. Dit wordt anno 2024 uitgewerkt in een uitvoeringsverordening. 

Lees meer over natuurlijke koudemiddelen

Uitvoeringsverordening

Met ingang van de nieuwe F-gassenverordening van 11 maart 2024 is het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (voorheen EZK) en Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de certificering van natuurlijke koudemiddelen. We zijn in afwachting van de nieuwe uitvoeringsverordening (medio september 2024) waarmee de ingangsdatum van de nieuwe certificering in 2025 zal worden bepaald. De huidige uitvoering van ACB-examens stopt dan en wordt vervangen door een vernieuwde opzet onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

NVKL & Opleidingscentrum GO˚

Opleidingscentrum GO˚ heeft in samenwerking met NVKL een vernieuwde ACB-opleiding ontworpen, waar alle wijzigingen in de PGS13, de NPR-en én exameneisen in verwerkt zijn. Na een online entreetoets kunnen deelnemers op basis van de uitslagen deelnemen aan het voorschakeltraject, of direct aan een (of meer) modules voor A, C of B. De opleiding wordt afgesloten met het nieuwe examen.

Opleidingen

NVKL heeft, in samenwerking met opleiders GO°, Studium en ROVC en met ondersteuning van Wij Techniek, leermiddelen gemaakt die worden gebruikt bij de diverse ACB-opleidingen en examentrainingen. Bekijk de websites van de opleiders voor het voor jou passende aanbod:

Eind- en toetstermen

De eind- en toetstermen voor de ACB-examens, de cesuur en toetsmatrijzen, eisen aan de praktijklocaties en examinator zijn voor iedereen rechtstreeks beschikbaar via het Netwerk Koude- en Klimaattechniek.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het theorie-examen omvat een aantal algemene meerkeuze vragen (ongeacht met welk koudemiddel gewerkt wordt) én een aantal meerkeuze en open vragen specifiek gericht op het type koudemiddel waarvoor examen wordt gedaan.Op dezelfde dag wordt ook praktijkexamen gedaan. Zowel voor het theorie- als praktijkexamen moet een voldoende worden gehaald. Het examen kent ook een aantal knock-out vragen of handelingen. Deze moeten altijd voldoende worden afgerond om te kunnen slagen.

Exameninstellingen

De exameninstelling toetst of de deelnemer voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de PGS13 en NPR 7600/7601. De eind- en toetstermen, toetsmatrijs en cesuur zijn in te zien bij exameninstelling STEK. Wanneer het examen met goed gevolg is voltooid, krijgt de deelnemer een certificaat (diploma) met een geldigheidsduur van 7 jaar. Na 7 jaar vindt een herexamen plaats. InstallQ is de certificerende instelling die de examens uitreikt samen met STEK.

Onder de vlag van InstallQ houdt een examencommissie toezicht op de ACB-examens. Deze examencommissie is in 2020 opnieuw ingericht door het Netwerk Koude- en Klimaattechniek en heeft naar aanleiding van de herziening van de PGS13 en de NPR-en de examens opnieuw ingedeeld en aangepast.

Rechtstreeks aanmelden voor een A, C of B
examen kan via:

Huidige certificeringen

Met uitzondering van het examen voor werken met ammoniak, wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kilogram koudemiddel dat in de installatie zit. Er worden zes examens ontwikkeld:

  • Een examen A1 voor het werken met ammoniak (ongeacht inhoud koudemiddel);
  • Een examen C1 (volledige variant) voor het werken met CO2 (ongeacht inhoud koudemiddel);
  • Een examen C2 voor het werken met CO2 in installaties met een koudemiddelinhoud van max. 25 kg;
  • Een examen B1 (volledige variant) voor het werken met brandbare koudemiddelen (ongeacht inhoud koudemiddel);
  • Een examen B2 voor het werken met brandbare koudemiddelen in installaties met een koudemiddelinhoud van max. 25 kg;
  • Een examen B3 voor het werken met brandbare koudemiddelen in installaties met een koudemiddelinhoud van maximaal 1000 gram).
Examen voor het werken met Volledige variant 1 Kleine variant (<25kg) 2 Grote variant <1000g 3
Ammoniak (NH3) A
CO2 C1 C2
Brandbare koudemiddelen B1 B2 B3*

 

? Hulp nodig?