7 december 2023 2 min

Het afgelopen jaar werd er een videowedstrijd georganiseerd voor alle vrouwen in de EU die werkzaam zijn op het gebied van koeling, om vrouwen in de koudetechniek meer in de spotlights te zetten. Ben jij of ken jij iemand die mee wil doen? Neem een video op waarin de beste praktijkcase wordt opgenomen bij het ontwerpen en toepassen van RACHP-systemen en/ of het gebruiken van koeling, airconditioning of warmtepompen en maak kans op een cheque ter waarde van €1.000,- euro.

Specificaties videocompetitie

De volgende specificaties zijn de algemene richtlijnen die de voorwaarden bepalen van de wedstrijd, georganiseerd door AREA in samenwerking met World Refrigeration Day.

Basisprincipes

De deelneemster moet:

 • Geregistreerd staan bij een nationale RAC-vereniging die lid is van AREA of in dienst is van een bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door een nationale vereniging van AREA.

De inhoudelijke voorwaarden:

 • De duur van de video is niet langer dan 10 minuten.
 • De geluids- en beeldkwaliteit moet helder zijn, ook met een smartphone.
 • Deelname is mogelijk in elke taal die in de EU wordt gesproken.

De algemene voorwaarden:

 • De deadline voor het indienen van de video is maandag 13 mei 2024 om middernacht.
 • De video moet privé worden geplaatst op de Facebook-pagina van AREA: “AREA” of worden verzonden naar info@area-eur.be
 • De juryleden zullen de winnares bekendmaken, met wie contact zal worden opgenomen in de week van 29 april 2024.

Competitiethema’s

De onderwerpen van de video zijn een of beide van de volgende:

 • Ontwerp en toepassing van RACHP-systemen: “Een dag uit het levenstype video”
  (Je kunt bijvoorbeeld vertellen over het werk dat je doet: het ontwerpen van RACHP-systemen en het uitleggen van aspecten van het ontwerp om te laten zien dat je vakkennis hebt; het toepassingen van de ontwerpen en het opsporen van fouten of analyse van bestaande systemen die de registratie en analyse van gegevens laten zien. Of een video waarin je bijvoorbeeld aan je bureau aan een CAD-tekening werkt, waarin je bespreekt hoe het systeem werkt, gevolgd door een paar minuten waarin je ter plaatse de praktische resultaten van je ontwerp laat zien.)
 • Hanteren van een koel-, airconditioning- of warmtepompsysteem door een of meer van de volgende handelingen uit te voeren: installatie, inbedrijfstelling, lektest, evacuatie, koelmiddel bijvullen, terugwinning, solderen, reparatie van een storing.

Evaluatiecriteria

De evaluatiecriteria zijn:

 • De juiste uitleg van de uit te voeren taak (ontwerp, toepassing of bediening).
 • Het gebruik van de benodigde apparaten en hulpmiddelen (apparatuur, hardware of software).
 • Het gebruik van beveiligingsmiddelen (veilig en milieuverantwoord omgaan met het koudemiddel).

De evaluatiecommissie

 • Raad van Bestuur van AREA
 • AREA-taskforce en werkgroep vaardigheden
 • AREA-vertegenwoordigers in International Women in Cooling-initiatief (INWIC)

De juryleden komen op 26 april bijeen om de winnares te bepalen.

Prijsuitreiking

De winnares ontvangt een prijs en een bedrag van €1.000,- euro, die op 24 mei in Belfast wordt uitgereikt door het secretariaat van World Refrigeration Day en de AREA-president. AREA-leden ATF en BESA zullen de vlucht, accommodatie, diner en deelname aan de Algemene Vergadering van AREA sponsoren.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?