28 september 2022 2 min

Het tekort aan docenten is een bekend probleem. Opleiders, zowel in het bekostigd onderwijs als commerciële opleiders, hebben hier mee te maken. De vergrijzing en het gebrek aan personeel speelt hierin een belangrijke rol. In het bedrijfsleven kunnen wij de scholen helpen in het opleiden van onze eigen (technische) medewerkers en die van de toekomst.

Er wordt veel gedaan om kinderen te stimuleren om te kiezen voor techniek. Gelukkig neemt de belangstelling wel wat toe, dat mooi is, want dat betekent meer instroom in de techniek. Al deze kinderen en jongeren zullen op het vmbo, mbo of hbo opgeleid worden.

Helaas zitten de opleiders met een enorm tekort aan docenten en aan specialistische koeltechnische kennis. Hybride docenten (formeel hybride vakopleider genoemd) kunnen hier een uitstekende oplossing voor zijn. Een hybride vakopleider kiest er voor deels als docent te werken en daarnaast ook werkzaam te zijn in loondienst of als zelfstandig ondernemer: bijvoorbeeld een ontwerper van koudetechnische installaties die één of twee dagen per week een module verzorgt voor deelnemers aan de mbo opleiding Koude- en Klimaatsystemen of een ervaren servicemonteur met ambities om kennis over te dragen die af en toe een cursus storingen oplossen verzorgt.

Wil jij of een van je medewerkers lesgeven op een vmbo of mbo, dan heb je ook een lesbevoegdheid nodig. Wij Techniek faciliteert de mogelijkheid om een gekwalificeerde hybride techniekopleider te worden. Kijk voor meer informatie en ondersteuning van Wij Techniek op deze website, Je vindt hier ook de eisen waar een hybride vakopleider aan moet voldoen.

NVKL heeft onderwijs en nieuwe instroom hoog op de agenda staan. Uiteraard is NVKL al jaren actief betrokken bij het Middelbaar Beroepsonderwijs in Nederland wat op diverse locaties in Nederland wordt aangeboden. Vanuit de koude- en klimaattechniek kunnen wij vanuit het bedrijfsleven de scholen helpen met hybride vakopleiders. NVKL stimuleert haar lidbedrijven dan ook graag om hier aan mee te werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze projectmanager onderwijs & arbeidsmarkt Brenda Witzier via brenda@nvkl.nl

Opleidingscentrum GO° in Ede verzorgt al jaren cursussen voor medewerkers in de koude- en klimaattechniek. Maar ook de verschillende mbo koude- en klimaatopleidingen op niveau 2, 3 en 4 worden hier, in samenwerking met ROC Aventus, verzorgd. Ben jij of een van je medewerkers geïnteresseerd in het lesgeven bij een opleidingsinstituut als Opleidingscentrum GO°? Neem dan contact op met Carina van Dalen via c.van.dalen@aeres.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?