10 juni 2022 1 min

In december heeft NVKL de rapportage van het personeel- en instroombehoefte onderzoek gedeeld. Onze projectgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt (PROSA) is actief aan de slag gegaan met de uitkomsten van het onderzoek.

Vervolgonderzoek KBA Nijmegen
Tijdens de behandeling van de resultaten kwam meerdere naar voren dat we graag meer zicht wilden hebben op de uitstroom van de werknemers uit de branche. Hiertoe is een vervolgopdracht gegeven aan KBA Nijmegen, om uit te zoeken welke functie en welke leeftijdsklasse deze uitstroom van werknemers betreft. Daarnaast om te onderzoeken waar de uitgestroomde monteurs terecht komen. Uit dit vervolgonderzoek blijkt dat ongeveer 1.200 medewerkers per jaar in de functiecategorie monteren/installeren onze branche verlaten. Dat is meer dan de helft van het totaal aantal jaarlijkse uitstromers naar een andere branche. Bijna de helft van deze uitstromers komt wel in de TI keten terecht en 16 tot 23% in de arbeidsbemiddeling/uitzendbranche. De uitstroom onder jongeren (tot 25 jaar) die naar een andere branche gaan, is ongeveer 21 tot 26% van de totale uitstroom.
Geïnteresseerd in de uitkomsten? Klik hier
Het totale onderzoek wat uitgebracht is in december is hier te lezen.

Actieplan
Er is een actieplan opgesteld bestaande uit vier actielijnen:
1.           de instroom van jongeren in onze branche bevorderen
2.           de instroom van zij-instromers in onze branche vergroten
3.           de uitstroom van werknemers uit de branche te beperken
4.           In het algemeen de koudetechniek promoten en in Nederland op de kaart zetten als een aantrekkelijke, zichtbare, onmisbare branche
In de komende jaren (2022 -2025) zal de PROSA zich op deze actielijnen gaan inzetten. Wilt u hier meer over weten of actief meedenken, dan kunt u zich melden bij brenda@nvkl.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?