18 februari 2022 1 min

Op 17 december 2021 is de definitieve regeling voor de aircokeuring gepubliceerd (Staatscourant Nr. 48236). Uit de regeling komt naar voren dat de keuring moet worden uitgevoerd door een deskundige, die zowel een EPBD-A als EPBD-B diploma bezit. In de regeling is een inspectie- en advieslijst opgenomen, die samen het format voor het keuringsverslag vormen.
Airconditioningssystemen
Verder wordt aangegeven dat warmtepompen, die zowel kunnen koelen als verwarmen, onder het keuringsregime van de airconditioningsystemen vallen. Deze vallen dus niet onder verwarmingssystemen. Dit geldt ook voor ventilatiesystemen die gekoppeld zijn aan zowel het airconditioning- als het verwarmingssysteem. Nieuw is, dat er een lijst met geregistreerde keuringsdeskundigen via RVO.nl wordt gepubliceerd. Deze lijst biedt de opdrachtgevers van keuringen de mogelijkheid om te controleren of een keuringsdeskundige beschikt over de geldige diploma’s.
Exameneisen EPBD-A & EPBD-B
In de nieuwe regeling zijn beroeps- en kwalificatie-eisen van de deskundigen aangepast, zodat deze aansluiten op de gewijzigde keuringsmethode. Om te beginnen betekent dit dat de exameneisen voor de diploma’s EPBD-A en EPBD-B zijn veranderd. Het examen voor een EPBD-A diploma richt zich voornamelijk op praktische handelingen, controles en bevindingen. Daarentegen richt het EPBD-B examen zich op theoretische beoordelingen, analyses en bevindingen.

Voor deskundigen die in het bezit zijn van een onlangs verlopen EPBD-A en/of EPBD-B diploma, wordt mogelijk gemaakt om via een bijscholingsexamen een nieuw diploma te behalen. Wanneer het diploma niet langer dan twee jaar is verlopen, kan dit nog op dezelfde manier. Het EPBD-A en/of EPBD-B diploma is vervolgens weer vijf jaar geldig.

Bekijk hier de nieuwe regeling

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?