30 april 2021 1 min

Een veel voorkomende tekortkoming die tijdens de F-gassenaudit wordt geconstateerd is het niet tijdig uitvoeren van de keuring en kalibratie van meetmiddelen. Volgens BRL100 moeten manometers, vacuümmeters, temperatuurmeters, lekzoekers, en weegschalen jaarlijks gekeurd worden. In de praktijk gebeurt dit niet altijd.

Meters kunnen intern of extern gekeurd worden aan de hand van een gekalibreerde referentiemeter. Deze referentiemeter moet gekalibreerd zijn door een bedrijf dat daartoe door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd is op grond van ISO/IEC 17025 zijn of door gelijkwaardige buitenlandse instanties.

In de toolbox F-gassencertificering staat de instructiekaart: ‘Eisen instrumenten BRL100″ waarop een uitgebreide toelichting hierover terug te vinden is.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?