19 maart 2021 1 min

In Staatsblad 2021, nr. 12 is vastgelegd dat per 1 april 2021 de geluidseisen voor buitenunits van airco’s en warmtepompen voor woningen en woongebouwen van kracht wordt. Dat betekent dat vanaf deze datum nieuw geplaatste buitenunits een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 40 dB op de perceelsgrens mag veroorzaken.

De Woningwet stelt dat iedere wijziging aan een bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag is de gemeente, als er bij een controle blijkt dat er sprake is van een overschrijding, kan dat leiden tot een herstelverplichting van de installateur. Controleer dus vooraf dat de door u geselecteerde buitenunit voldoet aan de gestelde eisen. Op basis van akoestische berekeningen kunt u vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool laten opstellen.

Meer informatie en de rekentool vindt u hier.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?