5 mei 2020 1 min

Om de economische impact van het coronavirus voor ondernemers te verzachten voert de Belastingdienst de komende periode een ruimhartig fiscaal uitstelbeleid. Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. U kunt hiervoor een verzoek indienen nadat u een aanslag heeft ontvangen. We geven beknopt aan hoe dat in de praktijk werkt en waar meer informatie te vinden is.

U kunt uitstel van betaling aanvragen voor aanslagen loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting en verhuurderheffing. En ook voor milieubelastingen, te weten energiebelasting, opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater. Ook voor accijns op minerale oliën, alcohol en tabak en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en alle vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland is uitstel mogelijk.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk om te benadrukken dat de overheid het steunbeleid langer kan volhouden als ondernemers voor wie er geen noodzaak is voor uitstel daar ook geen gebruik van maken. Ondernemers die nu weinig hinder ondervinden van de crisis, moeten daarom gewoon blijven afdragen, zodat degene die in nood verkeren langer kunnen steunen op de overheid. Naar de website van VNO-NCW

Bron: VNO-NCW

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?