15 november 2019 1 min

Tijdens de regiobijeenkomsten is onze nieuwe arbeidsmarkttoolkit gepresenteerd. Deze vindt u op de website van NVKL. In de afgelopen periode is hard gewerkt om een arbeidsmarkttoolkit samen te stellen. Op verzoek van onze lidbedrijven en om meer aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek te vragen, is dit voorjaar gestart met een inventarisatie tijdens de kringbijeenkomsten. Vervolgens heeft de projectgroep onderwijs en arbeidsmarkt de ingekomen 143 ideeën en opmerkingen gegroepeerd, gecategoriseerd en beoordeeld op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid. Deze zijn vertaald in een lijst met concrete activiteiten en onderdelen.

Afgelopen periode zijn deze voor een groot gedeelte gerealiseerd. In de arbeidsmarkttoolkit vindt u op dit moment: diverse documenten die onze lidbedrijven kunnen gebruiken bij het werven en/of opleiden van nieuwe medewerkers. Zoals bijvoorbeeld flyers ‘kies voor koudetechniek’, ‘werken met BBL’ers’, ‘werven vmbo leerlingen’, ‘opleidingsubsidies’, maar ook een voorbeeldcontract voor een BBL-werknemer.

Daarnaast vindt u videomateriaal van NVKL en van derden die u kunt gebruiken ter promotie van het koeltechnische vak.

Verder zijn er promotiemiddelen ter gebruik voor beurzen/events zoals de demonstratie units en de VR brillen. Ook een flyer met tips & tricks wanneer u zelf aan een event deel neemt is beschikbaar.

Voor een aantal zaken hebben wij tijdens de regiobijeenkomsten de belangstelling gepeild. Daar is door de meeste mensen met enthousiasme op gereageerd. U kunt in de komende maanden nog van ons verwachten: een kant en klare gastles voor onderbouw vmbo/havo/vwo, een spreekbeurtpakket voor basisschoolleerlingen, promotiestickers en bemiddeling bij excursies voor vmbo leerlingen.

Daarnaast gaan we een vmbo pool opstarten, met koudetechnici die vmbo docenten gaan helpen wanneer zij bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten van het keuzevak koudetechniek een ervaren koelmonteur kunnen gebruiken. We hebben hiervoor ruim 30 aanmeldingen door heel Nederland ontvangen! Deze ondersteuning gaan wij vanaf januari actief aanbieden aan de vmbo scholen die het keuzevak koudetechniek aanbieden.

Uiteraard is en blijf NVKL zelf ook heel actief in de promotie van ons mooie vakgebied op scholen en via diverse evenementen en beurzen om jongeren te interesseren voor de koeltechniek.

Samen kunnen wij voor een nieuwe ‘koele instroom’ zorgen. Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten. Wilt u meer weten, of meedoen? Neem contact op met brenda@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?