4 oktober 2019 1 min

Per 6 juni 2019 is de nieuwe versie van de BRL100 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat “F-gassen voor ondernemingen” verschenen, namelijk BRL100 versie 2.0. De periode voor de transitie van de huidige naar de nieuwe normversie loopt tot 1 april 2020. Vanaf die datum is een audit op basis van de BRL100 versie 1.2 niet meer mogelijk. Met de komst van BRL100 2.0 zijn er wijzigingen in de F-gassen audits die we hieronder graag met u doornemen.

Afhankelijk van de situatie wordt een audit en/of een inspectie verricht. Er zijn twee situaties:

 Een onderneming die nog niet beschikt over een certificaat F-gassen voor ondernemingen
− In deze situatie wordt er alleen een audit verricht en geen inspectie
− De certificerende instelling verleent een voorlopig certificaat als ze heeft vastgesteld dat de onderneming voldoet aan de algemene eisen van hoofdstuk 2, beschikt over de vereiste procedures en werkinstructies en deze beschikbaar heeft gesteld aan het personeel
− Binnen een jaar na verlening van het voorlopig certificaat volgt een inspectie
− Als is vastgesteld dat de onderneming de vastgestelde procedures en werkinstructies in acht neemt en voldoet aan de in deze BRL gestelde eisen wordt het definitieve certificaat verleend
− Binnen twee jaar na het definitieve certificaat en daarna ten minste eenmaal per twee jaar, wordt een audit en een inspectie verricht
Een onderneming die al beschikt over een certificaat F-gassen voor ondernemingen die is verleend op grond van deze BRL of een vorige versie van deze BRL
− In deze situatie worden ten minste eenmaal per twee jaar een audit en een inspectie verricht

In versie 2.0 wordt dus uitgegaan van een audit (systeembeoordeling) en een inspectie (praktijkbeoordeling) binnen een bepaalde termijn. De praktijkbeoordeling bestaat uit interviews en documentenonderzoek van recente projecten en de registraties. In het interview wordt personeel bevraagd over de processtappen die zijn doorlopen bij de uitvoering. Het aantal interviews per gecertificeerde personen is uitgebreid ten opzichte van de vorige versie:

1 t/m 3 gecertificeerde personen – 1 interview en 2 project beoordelingen
4 t/m 9 gecertificeerde personen – 2 interviews en 4 project beoordelingen
10 of meer gecertificeerde personen – 3 interviews en 6 project beoordelingen

De BRL100 2.0 is terug te vinden op de wetgevingspagina F-gassen op de NVKL-website. Daarnaast heeft NVKL een tweetal flyers over audits gemaakt:

Hoe verloopt de NVKL-audit?
Hoe verloopt de F-gassenaudit?

Meer weten over de NVKL-erkenning en bijbehorende audits? Kijk dan hier.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?