14 juni 2019 1 min

Start-ups gaan helpen om scholieren in het voorbereidend middelbaar onderwijs (vmbo) te verleiden een techniekprofiel te kiezen. Via een wedstrijd kunnen start-ups hun ideeën presenteren. De beste ideeën mogen 250.000 euro verdelen voor de uitvoering van hun plannen.

Vanwege het tekort aan technisch opgeleid personeel investeert het kabinet in technisch vmbo en probeert het leerlingen te verleiden om te kiezen voor een technische opleiding. Dat gebeurt onder andere door jonge, startende bedrijven in wedstrijdvorm mee te laten denken. Minister Slob (Onderwijs) stelt maximaal 40.000 euro per plan beschikbaar.

Ideeën jonge ondernemers
“We investeren flink in technisch onderwijs, maar er moeten voldoende leerlingen zijn die voor techniek kiezen”, aldus Slob. “Alle hulp is daarbij welkom, zodat we in de toekomst voldoende technisch opgeleiden hebben. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën deze jonge ondernemers komen.”

100 miljoen euro
In totaal trekt het kabinet 100 miljoen euro uit voor technisch vmbo. Scholen maken samen met het bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs plannen om dat geld te besteden. Op 1 juli wordt bekend welke van die plannen geld krijgen en dus uitgevoerd gaan worden.

De NVKL zal in het kader van deze regeling met verschillende vmbo scholen in de regio gaan samenwerken.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?