16 mei 2019 1 min

Op 28 maart organiseerde de NVKL samen met andere belanghebbende partijen een informatiebijeenkomst over de herziening van de NPR7600 en NPR7601. Deze nationale praktijkrichtlijnen (NPR) zijn in 2013 voor het laatst herzien en daarom is revisie geen overbodige luxe. Met name praktijkervaringen en wijzigingen van wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwet) en normen (EN378) maken herziening noodzakelijk. Er zijn drie werkgroepen gevormd en de voorzitter van iedere groep lichtte tijdens de bijeenkomst de belangrijkste wijzigingen toe middels een presentatie. De presentaties worden in dit artikel samengevat.

De wijzigingen zullen na consultatie en publicatie van toepassing worden op nieuwbouw, verbouw en herkeuring van installaties. De consultatieronde zal resulteren in een commentaartabel die wordt voorgelegd aan de werkgroepen ter beoordeling en verwerking. Commentaar leveren kan tot 1 juni 2019 via de website van NEN: https://www.normontwerpen.nen.nl/

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?