15 mei 2019 1 min

De onderhandelingen over de cao’s Metaal en Techniek zijn op 8 mei 2019 voorgezet. Deze laatste formele onderhandelingsdag begon in goede sfeer. De gesprekken stonden in het teken van het verder verduidelijken van wederzijdse voorstellen.

Voor werkgevers is het heel belangrijk om de ontziemaatregelen voor ouderen aan te passen aan de toegenomen vitaliteit van werknemers in de sector. Hiertoe hebben werkgevers een onderzoek ingebracht dat aangeeft dat de vitaliteit van ouderen in 10 jaar tijd flink is gestegen. In dit kader hebben werkgevers een daarbij passende verdeling voor de seniorendagen voorgesteld. Ook zijn werkgevers bereid om de pilot Generatiepact voort te zetten gedurende de nieuwe cao. En hebben aangeboden om meer aandacht aan communicatie over het Generatiepact te besteden.

Vakbonden hebben op beide voorstellen van werkgevers niet gereageerd. Bij vakbonden is het recht op het Generatiepact een harde eis.

Gedurende de onderhandelingen werden werkgevers zeer onaangenaam verrast door de nieuwsberichten over de acties op 29 mei a.s. Die zijn weliswaar gericht tegen het kabinet om te komen tot een nieuw pensioenstelsel, maar de sectoren metaal en techniek lijken doelwit te worden. Werkgevers hebben hun sterke afkeuring hierover uitgesproken.

Partijen hebben naar elkaar uitgesproken gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om op 21 mei a.s. eruit te komen. Daarom is besloten dat de al geplande reserve dag 21 mei een formele onderhandelingsdag is.

 

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?