4 mei 2018 1 min

Als gevolg van het terugfaseringsschema van HFK’s met een hoog GWP uit de F-gassenverordening zullen sommige koudemiddelen onbetaalbaar of onverkrijgbaar worden. Het is daarom zaak dat installateurs bij onderhoud of nieuwbouw een gefundeerde keuze maken. Informatie over installaties met R404A (GWP=3922) en R507A (GWP=3985) is gebundeld in een flyer uitgebracht door AREA, de Europese branchevereniging voor koudetechnische installateurs. NVKL werkt samen met AREA en is betrokken geweest bij het opstellen van de flyer in het Nederlands, die te downloaden is via deze link.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?