Koudetechniek officieel keuzedeel in het VMBO

11 maart 2016 – De eerste kamer heeft ingestemd met de nieuwe profielen voor het VMBO. Hiermee is het profiel PIE (Productie, Installatie, Energie) één van de profielen die in het VMBO tot het lesprogramma behoren. De profielen zijn brede opleidingsprogramma’s waarnaast de leerling een aantal keuzevakken mag kiezen als specialismen. Nog voordat er sprake was van het invoeren van profielen en dus van PIE of de keuzedelen heeft de NVKL het lesmateriaal koudetechniek voor het VMBO ontwikkeld.

Dit lesmateriaal is dusdanig positief ontvangen dat koudetechniek als eerste officiële keuzevak voor PIE werd aangewezen. Met de goedkeuring door de Eerste Kamer is de hervorming van het VMBO nu wettelijk en is dus koudetechniek een officieel door de scholen in het lesprogramma op te nemen keuzedeel binnen PIE geworden.

Meer informatie over de VMBO opleiding Koudetechniek vindt u hier:

Contact

Leo van Maris
l.maris@ziggo.nl of tel.

Werken in de koudetechniek

Meer informatie over het vak koudetechniek, opleidingen en de werkgelegenheid in de sector vindt u hier.