(H)CFK’s & HFK’s (F-gassen)

De meeste koel- en klimaatinstallaties draaien op synthetische koudemiddelen, de zogenaamde (H)CFK’s en HFK’s (F-gassen). Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over het werken met synthetische koudemiddelen.

 • Verplichte F-gassencertificering

  Om te mogen werken met synthetische koudemiddelen (HFK’s) moet een installateur een F-gassencertificaat hebben en de monteur een F-gassendiploma. Alle NVKL-erkende installateurs zijn in het bezit van deze certificeringen. Ze worden tweejaarlijks gecontroleerd door middel van een audit.

  Alles over F-gassen

 • Bijvulverbod R22

  De overheid heeft besloten het koudemiddel R22 vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 uit te faseren. R22 mag dan ook sinds 1 januari 2015 in geen enkele vorm meer bijgevuld worden in koel- en klimaatinstallaties. Behalve R22 gaat het hier ook om de met R22 gemengde servicekoudemiddelen waaronder  R401, R402, R403, R408 en R409.

  Meer over R22

 • HFO's: alternatieven met een lager GWP

  HFO’s bestaan (zoals veel chemische koudemiddelen) uit waterstof (H), fluoride (F) en koolstof (C). Daarmee behoren ze tot de HFK-familie. Het grote verschil is echter dat de levensduur van HFO’s in de atmosfeer een stuk korter is dan bij HFK’s. Hierdoor dragen ze nauwelijks bij aan het broeikaseffect. Ze hebben dus een laag Global Warming Potential (GWP). Om die reden zijn HFO’s ontwikkeld, in eerste instantie voor de automobiele sector als vervanging voor R134a. HFO’s worden ook gebruikt als onderdeel van andere koudemiddelen (mengsels). Zo bestaat het koudemiddel R452A voor een deel uit R1234yf.

 • Rapportageplicht

  HFO’s vallen niet onder de lijst van gereguleerde stoffen zoals opgenomen in bijlage 1 van de F-gassenverordening. Ze staan wel vermeld in bijlage 2 van de verordening en daarmee geldt de rapportagever­plichting wel. Momenteel is de belangrijkste regulering bij gebruik van HFO’s de Richtlijn Drukapparatuur. Hierin zijn voorschriften vastgesteld met betrekking tot ontwerp, fabricage en keuring van ap­paratuur onder druk. Daarnaast bestaan er veiligheidsnormen voor koelsystemen en warmtepompen zoals de ISO-5149 en EN-378.

? Hulp nodig?