Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE)

De Richtlijn 2012/92/EU regelt de inzameling, recycling en financiering van afgedankte elektrische apparaten in Europa en werd op 27 januari 2012 vastgesteld door het Europese Parlement en de Europese Raad.

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur stelt producenten of importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (mede)verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) is, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste.

Inhoud

  Stichting open

  Stichting OPEN is de Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). De stichting geeft namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) producentenverantwoordelijkheid voor E-waste. Als importeur, handelaar of producent kun je deze producentenverantwoordelijkheid hebben, in bijgaande informatiebladen kun je beoordelen of dit voor jouw bedrijf geldt en welke regelingen van toepassing zijn.

  Regelingen importeurs en producentenProducentenverantwoordelijkheid

  Wat houdt deze wettelijke verantwoordelijkheid in?

  Je registreert je bij Stichting OPEN. Vervolgens rapporteer je jaarlijks wat je aan apparatuur op de Nederlandse markt brengt. Over deze apparatuur betaal je de zogenoemde afvalbeheerbijdrage. Ook ben je verantwoordelijk voor inname, recycling en het milieuvriendelijk afvoeren van afgedankte apparaten.

  De zogenoemde afvalbeheerbijdrage is het bedrag dat iedere producent en importeur van elektrische en elektronische apparaten verplicht is af te dragen aan Stichting OPEN. Met deze afvalbeheerbijdrage betaalt Stichting OPEN als collectief de inzameling, transport, verwerking, sortering en overhead.

  Wat betekent dit voor de installateur?

  • Wanneer je apparaten uit de afdankfase uit elkaar gaat halen (=demonteren), heb je een CENELEC-certificering type I of Preparation for Reuse nodig.
  • Elektrische apparaten moeten afgegeven worden bij een CENELEC-gecertificeerde verwerker. Kijk op Wecycle voor bedrijven. Je ontvangt soms een marktconforme prijs.
  • Je kunt de apparaten laten ophalen door Stichting OPEN. Hiervoor gelden wel wat spelregels.
  • Je kunt ook zelf een Wecyclepunt voor bedrijven worden.

  Ga voor alle mogelijkheden naar Stichting OPEN.

  Inzameldoelstelling

  Stichting OPEN is dus de organisatie die het hele systeem van inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische apparaten organiseert. Het doel van de Stichting is om de inzameldoelstelling van 65% te realiseren. De wetgever heeft namelijk bepaald dat 65% van alle kilo’s van alle producten die jaarlijks op de markt wordt gebracht, moet worden ingezameld in de vorm van e-waste.

  NVKL wil ervoor zorgen dat Stichting OPEN de inzameling van elektrische apparaten op een goede manier organiseert. NVKL behartigt samen met de SMR de belangen van alle producenten/leden in de branche binnen het grote systeem van Stichting OPEN. Samen zetten we ons actief in om te voorkomen dat e-waste de verbrandingsoven in gaat of bij een schroothandelaar belandt. Naast het inzameldoel van 65% is een hoogwaardige verwerking van materialen het belangrijkste streven. Zo blijft de waarde van materialen behouden.

  ? Hulp nodig?