Missie

De NVKL dient de (bedrijfs)economische belangen van haar leden – actief in koudetechniek, warmtepomptechniek, klimaattechniek en/of airconditioning – én de branche in de breedst mogelijk zin.

Beleidsplannen

Downloads beleidsplannen

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Kerntaken

De NVKL draagt bij aan de continuïteit van haar leden door:

  • promotie van de NVKL-erkenning en de erkende leden in alle relevante doel(klant)groepen en positionering van deze bedrijven op een kwalitatief onderscheidende manier
  • haar leden te voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot de markten waarin zij opereren,
  • sturing en beïnvloeding van overheden en andere stakeholders ten aanzien van regelgeving en normering,
  • zorgen voor voldoende opleidingscapaciteit ten behoeve van goed opgeleide medewerkers die mede borg kunnen staan voor de vereiste kwaliteit,
  • ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen.
Bureau
Organisatie
Bestuur & Projectgroepen
Lidmaatschapszaken