Gevaarlijke Stoffen Apparatuur

Op 21 juli 2011 is de Europese Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur in werking getreden. De eerste richtlijn over gevaarlijke stoffen in apparatuur is bekend geworden onder de naam RoHS Directive. De afkorting RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. Omdat de afkorting RoHS bij bedrijven bekend is, zal de vorige richtlijn worden aangeduid als RoHS I en de huidige als RoHS II.

RoHS II in Nederland

Nederland heeft RoHS II op 2 januari 2013 omgezet in de Nederlandse wetgeving via de “Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur” nr. IENM/BSK-2012/218548 van 11 december 2012.

RoHS II is van toepassing op de volgende productgroepen van elektrische en elektronische apparaten (EEA):

 1. Grote huishoudelijke apparaten
 2. Kleine huishoudelijke apparaten
 3. IT- en telecomapparatuur
 4. Consumentenapparatuur
 5. Verlichtingsapparatuur
 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap
 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
 8. Medische hulpmiddelen
 9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur
 10. Automaten
 11. Andere EEA die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt

Groep 11 zorgt ervoor dat vanaf 22 juli 2019 vrijwel alle EEA onder RoHS II valt.

Wetgeving

Bekijk hier de actuele Nederlandse en Europese wetgeving.

? Hulp nodig?