Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De PGS15 beschrijft richtlijnen over de manier van (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Hieraan ten grondslag liggende wetgeving is onder andere de ADR, de REACH en het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De PGS15 is in 2005 opgesteld en in 2016 voor het laatst geactualiseerd.

Opslag van gasflessen

Een van de onderwerpen van de PGS15 is de opslag van gasflessen, met en zonder inhoud. De voorschriften voor gasflessen wijken af van die van andere verpakkingen vanwege de bijzondere gevaareigenschappen. De eisen, beschreven in hoofdstuk 3 en 6 van de PGS15, gelden voor flessen met een waterinhoud van meer dan 125 liter en hebben betrekking op:

  • opslag in de daarvoor bestemde opslagvoorzieningen;
  • positionering en etikettering van gasflessen;
  • aanwezigheid en kwalificatie van personeel.

De handhavingsmaatregelen vanuit gemeente en provincie bestaan onder meer uit het opleggen van een last onder dwangsom/bestuursdwang en het intrekken van een verleende omgevingsvergunning.

Wetgeving

Bekijk hier de meest actuele Nederlandse en Europese wetgeving

? Hulp nodig?